Energiedialoog, BMD revisited

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

Eén dag na de volksraadpleging over Oekraïne trapte minister Henk Kamp van EZ de volgende grootscheepse meningspeiling af: de energiedialoog.

Volgens het persbericht waren op 7 april al meteen zo’n vijfhonderd mensen bezig met de vraag hoe we in 2050 een CO2-arme energievoorziening organiseren. ‘Arme’, dus niet ‘vrije’ of ‘neutrale’; subtiele manier om aan te geven dat volgens EZ fossiel en koolstofdioxide het nog zeker 34 jaar volhouden.

We hebben er weer een praatcircus bij. Een rijke Nederlandse traditie. De Volkskrant trok al de parallel met de Brede Maatschappelijke Discussie van begin jaren tachtig, toen de volksvertegenwoordigers en ministers in Den Haag er ook niet uit kwamen en de hete aardappel van wel of geen kernenergie doorschoven naar de vergaderzaaltjes in het land. De oliecrisis lag vers in het geheugen, en tsja… moeten we er nou kerncentrales bij gaan bouwen om in de toekomst het licht brandend te houden of niet? De regering trok fl. 15 miljoen uit voor een subsidiepot waar actiegroepen een beroep op konden doen (ideeën om wc-papier te bedrukken met een stralingssymbool waren daar toen niet bij).

Het volk moest het maar zeggen, want ‘Energie [is] te belangrijk om aan deskundigen over te laten’, ronkte een kop in het Tussenrapport. Men kwam er echter niet uit in de zaaltjes in het land; de burger wist het niet beter dan ‘Den Haag’ en slaagde er nog veel minder in consensus te vinden. De in 1982 aangetreden minister-president Lubbers riep, nog voordat het BMD-eindrapport er lag, dat Borssele en Dodewaard open zouden blijven. Actiegroep Bluf deed een overval op het ministerie en ontdekte dat plannen voor het operationeel houden van die kerncentrales al lang klaarlagen. De hele BMD bleek een ‘massagetruc’.

Dat was juni 1985. Een jaar later, in april, ontplofte de reactor in Tsjernobyl. Einde discussie, Lubbers haalde alsnog bakzeil. Jaren later werd hij erevoorzitter van Rotterdam Climate Initiative.
Terug naar nu. Zit Nederland te wachten op de energiedialoog? Volgens mij zijn burgers die zich druk maken over energie en duurzaamheid al dit gepraat spuugzat. Hoogste tijd voor – om het op zijn Rotterdams te zeggen – niet lullen maar poetsen.

En dat gebeurt dus al op allerlei manieren. Dat ziet Kamp trouwens zelf ook als hij zijn subsidiepotjes in de gaten houdt. De € 6 miljoen voor stimulering van pv-panelen op sporthallen was in drie weken uitgedeeld. De SDE+regeling vliegt ook zeer snel naar de aanvragende grootverbruikende bedrijven. Gemeenten als Utrecht, Tilburg en Arnhem kopen op grote schaal pv-panelen in om zonnestroom aan de burgers te kunnen leveren. Ondertussen zitten particulieren te wachten tot EZ duidelijkheid verschaft over continuering, dan wel afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelenbezitters. Tip voor Kamp: geef daar nu helderheid over, en niet pas in 2017.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required