Eneco mag door met biomassacentrale

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

Eneco mag doorgaan met de bouw van een warmte-installatie die biomassa gaat verstoken op het bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland op 5 december.

De klacht van Mobilisation for the Environment (MOB) en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) dat de omgevingsvergunning ten onrechte zou zijn verleend, vond geen gehoor. Wel scherpt de rechter de emissiebeperkingseisen voor dioxinen en furanen aan. De grenswaarde van 0,1 ng per m3 in de al eerder afgegeven vergunning gaat naar 0,05 ng/m3. Eneco had al aangegeven die norm te kunnen halen en streeft naar 0,03 ng/m3. De toekomstige energiecentrale voldoet aan verdere milieunormen qua geur, geluid en luchtkwaliteit.

Ook bezwaren dat vrachtwagens die het hout moeten aanvoeren de luchtkwaliteit voor omwonenden te zeer zouden aantasten, gecombineerd met de verkeersemissies op de A2 en van de schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal, vond de rechter niet zwaarwegend.

Eneco nam vorig jaar het plan voor de centrale over van Nuon. Dat bedrijf was van plan een biomassacentrale te bouwen die rond de 75 MWth (warmte) en 25 MWe (elektriciteit) zou leveren. Eneco wil nu een centrale bouwen voor alleen de levering van stadswarmte, met een input van 64 MW een output van 60 MWth. De biomassa-installatie in Lage Weide krijgt een schoorsteen van 65 m hoogte. De bouw gaat in twee fasen; er komen twee verbrandingsovens van elk 30 MW, met elk een eigen rookgasreiniging.

De te verstoken biomassa is gecertificeerd en zal geen afvalhout – met mogelijk verf- of lijmresten – bevatten. De eerste eenheid moet in 2018 duurzame warmte gaan leveren aan huizen in Utrecht en Nieuwegein. Uiteindelijk moet de installatie 22.000 huishoudens van warmte kunnen voorzien. Omdat verbranding van afvalhout als CO2-neutraal wordt beschouwd, zou dat in vergelijking met een aardgas­installatie 41.000 ton CO2-uitstoot besparen.

Eneco beheert in Utrecht en Nieuwegein een stadswarmtenet voor zo’n 60.000 huishoudens.

Lees ook

Nieuwsbrief