Efficiënt alternatief voor vergistingsinstallatie

Leestijd: 2 minuten

Patrick Marx

Vergassing van organisch materiaal gebeurt meestal bij hoge druk en temperaturen van ruim 3.000 °C. De Energy Development & Solutions Group (EDSG) in Heerlen vergast echter waterige biomassa bij nauwelijks meer dan atmosferische druk en een temperatuur van 600 °C.

‘Onze plasma SynGas reactor verwerkt koolstofhoudende stoffen die homogeen verdeeld zijn in het dragermateriaal water. We vergassen bijvoorbeeld mest, urine, rioolwater, maar ook gemalen hout’, zegt Marc Hazen, directeur van EDSG. De vergasser past in twee zeecontainers. In de eerste container vinden, zo nodig, bewerkingen van de biomassa plaats, zoals vermalen en mengen met water.

In de tweede container staat de eigenlijke reactor. De waterige biomassa stroomt hierin continu tussen twee elektroden door. Een spanningsverschil tussen de elektroden laat het water tot een plasma ioniseren. In het plasma ontleden de organische moleculen bij 600 °C tot syngas (H2 en CO). EDSG laat het ontstane syngas direct verbranden in een generator voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Het bedrijf paste het elektronische motormanagement, de injectoren en de smeerolie van een standaard dieselgenerator zo aan dat deze continu en vrijwel onderhoudsvrij op syngas loopt.

‘De reststoffen zijn schoon water, koolstof­dioxide en een beetje as’, zegt Hazen. De generator wekt 50 kW elektrisch en 100 kW thermisch vermogen op. Een deel van deze energie is nodig voor het op gang houden van de syngasreactor, zodat 35 kW elektrisch en 70 kW thermisch vermogen overblijven.

EDSG zoekt zijn klanten vooral onder veehouders en mestverwerkers. Hazen: ‘Onze reactor is efficiënter dan conventionele mestvergisting. Vergisting levert een wisselende kwaliteit gas terwijl er altijd biomassa overblijft die moet worden afgevoerd. Onze reactor levert een constante kwaliteit syngas waarbij géén biomassa overblijft. Daarnaast kost de reactor maar de helft van een vergistingsinstallatie.’ EDSG kan voor de vergassing fosfor- en kaliumverbindingen uit de mest halen zodat deze als meststof beschikbaar blijven.

Een nadeel is dat de biomassa geen glas, kunststof of metaal mag bevatten. ‘Bij 600 °C vormen zich klonten glas of kunststof in de reactor. Om ook deze reststromen te vergassen, kunnen we de temperatuur opvoeren naar 3.200 °C, maar dan verandert de syngasreactor in een afvalverbrander zonder energieoverschot.’

Samen met een Chinees bedrijf werkt EDSG aan een project waarbij de syngasreactor het rioolwater en gft-afval van 140 woningen gaat verwerken. ‘De reactor levert dan genoeg energie en warmte voor de woningen terwijl we het water recyclen voor de wc’s’, aldus Hazen.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required