Eerste stap Tata Steel tot grote vermindering uitstoot

Leestijd: 2 minuten

Mark van der Heijden

Tata Steel Nederland heeft de eerste concrete stap gezet in de uitvoering van het verbeterprogramma Roadmap Plus. Het bedrijf heeft een contract getekend met een van de hoofdaannemers voor de realisatie van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de pelletfabriek.

De bouw van de milieu-installatie – kosten: 200 miljoen euro – is een volgende stap in het verbeterprogramma Roadmap Plus. De installatie van circa 180 meter lang en tot 90 meter hoog zal volgend jaar al leiden tot 80 procent minder uitstoot van lood, zware metalen en stof.

In de pelletfabriek worden grondstoffen gemaakt voor de productie van vloeibaar ruwijzer. De rookgassen die vrijkomen bij de productie van pellets, worden door een speciale leiding getransporteerd naar de nieuwe ontstoffingsinstallatie. Deze leiding is in totaal 140 meter lang en krijgt een doorsnede van 6 meter, vergelijkbaar met een metrobuis. De ontstoffingsinstallatie zelf bestaat uit ruim 6000 filterzakken. Hierdoor neemt de uitstoot van stof en zware metalen zoals lood met circa 80 procent af.

In 2025 zal het tweede onderdeel, de DeNOx-installatie, in bedrijf worden genomen. Met deze installatie wil Tata Steel Nederland de uitstoot van stikstofoxiden bij de pelletfabriek met circa 80 procent verminderen. Tata Steel Nederland gebruikt hiervoor een nieuwe technologie die nog niet elders in de staalindustrie op deze schaal is toegepast. Omdat het tweede deel nog in ontwikkeling is, zijn de ontstoffingsinstallatie en de DeNOx-installatie losgekoppeld.

“Door een uitzonderlijk technisch ontwerp maken wij het mogelijk om de bouw van deontstoffingsinstallatie los te koppelen van de bouw van de DeNOx-installatie”, zegt Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland. “We verwachten de bouw van de ontstoffingsinstallatie te starten na de zomer. Hierdoor kunnen wij de ontstoffingsinstallatie al in 2023 in bedrijf nemen. Niet alleen de uitstoot van lood neemt fors af, ook die van andere zware metalen en stof.”

De afgelopen tien jaar is de uitstoot van lood vanaf het terrein al met circa 95 procent verminderd, stelt Tata Steel Nederland, met name door de doekfilterinstallaties bij de sinterfabriek. Met de realisatie van de ontstoffingsinstallatie in 2023 en een aantal andere maatregelen zal volgend jaar de totale looduitstoot van het terrein met circa 70 procent verminderen.

De Roadmap Plus is een pakket van meer dan vijfentwintig maatregelen om de impact op de leefomgeving te verminderen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met geluiden. Door gebruik te maken van speciale geluidswerende technieken levert de nieuwe installatie ook geen extra geluid op voor de omgeving.

Lees ook

Nieuwsbrief