Eerste compressorstation Noord-Zuid Route gasvoerend

Leestijd: 2 minuten

Mischa Brendel

Op 21 juni is het compressorstation van Gasunie in Scheemda gasvoerend gemaakt. Het station is een van de twee nieuwe compressorstations die worden gebouwd als onderdeel van de Noord-Zuid Route.

Het nieuwe compressorstation in Scheemda te Oost-Groningen wordt een belangrijk knooppunt in de doorvoer van gas. Het station verbindt de leidingen oost-west en noord-zuid en brengt het gas dat wordt aangevoerd vanuit Oude Statenzijl en het Duitse Rysum op druk. Het station in Scheemda is een van twee nieuwe compressorstations die onderdeel zijn van de Noord-Zuid Route. Deze route omvat naast de bouw van deze twee stations de aanleg van circa 500 km aan nieuwe gastransportleidingen. Het tweede compressorstation wordt in Wijngaarden gebouwd. De Noord-Zuid Route moet de toenemende vraag naar gas en de groeiende import en export van de brandstof voor de toekomst veiligstellen. 

Nederland is een belangrijk doorvoerland voor aardgas. Dit aardgas komt steeds vaker ook uit het buitenland en wordt over lange afstanden vervoerd. Wanneer het aardgas aankomt in het compressorstation in Scheemda, wordt het daarom eerst ‘gewassen’ in scrubbers, waar eventueel vuil zoals stofdeeltjes uit het gas wordt gefilterd. ‘Op deze manier voorkomen we dat de compressors beschadigen’, legt Otto Zwijnen uit. Zwijnen is hoofduitvoerder van het compressorstation in Scheemda. ‘Bij onderhoud van gastransportleidingen komt er altijd wel vuil in de pijpen terecht. De scrubbers filteren dit er efficiënt uit.’

 

De voornaamste taak van het compressorstation is echter het onder druk brengen van aardgas. Scheemda heeft nu drie compressor-units, waarvan er twee permanent zijn en één reserve. Dit aantal kan op termijn worden verdubbeld. De compressors moeten de druk opvoeren van 50 bar naar circa 73 bar voordat dit weer verder vervoerd kan worden. Idealiter wordt het gas elke 100 km in een compressorstation opnieuw onder extra druk gebracht, omdat de druk over deze afstand door wrijving in de transportleidingen afneemt. 

Door het gas onder druk te brengen, neemt het echter ook flink toe in temperatuur. Na compressie heeft het gas een temperatuur die tussen de zeventig en tachtig graden ligt. Grote ventilatoren die horizontaal onder een deel van de buizen zijn geplaatst, koelen het gas na compressie af tot circa veertig graden. Pas daarna mag het gas de transportleidingen weer in.

 

Compressorstation Scheemda wordt elektrisch aangedreven, in plaats van met aardgas. Het is het derde compressorstation van Gasunie dat op deze manier van energie wordt voorzien. De andere twee elektrische stations zijn die van Anna Paulowna en Grijpskerk. Compressorstation Wijngaarden zal het vierde elektrisch aangedreven station worden. Zwijnen: ‘Het klinkt misschien wat raar dat wij als gasinfrastructuurbedrijf geen gas maar elektriciteit gebruiken, maar eigenlijk is het heel logisch. Het rendement van een gasturbine is niet meer dan 35 procent, terwijl het rendement van een elektrisch aangedreven turbine tot wel 55 procent komt.’

 

Compressorstation Scheemda is inmiddels gasvoerend; pas in oktober is de testfase volledig afgerond.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: