Een schot voor de boeg: Synthetische brandstof

Jan Spoelstra

Wanneer je als offshore contractor te kampen krijgt met ambitieuze doelen om de uitstoot van CO2 en andere narigheid te reduceren, en de overheid vraagt bovendien om tegen de meest geringe kosten offshore windparken aan te leggen, heb je een mooie uitdaging te pakken. Dit dilemma komt onder andere ter sprake op ons Maritime Energy Transition Event op 14 maart in het VNAB-gebouw in Rotterdam.

Zo lijkt de IMO (International Maritime Organisation, onderdeel van de VN) momenteel af te stevenen op het doel om de wereldwijde zeescheepvaart in 2050 met 50 % minder CO2 uitstoot te laten varen ten opzichte van 2008. De EU, gevoed door de publieke opinie, doet daar graag een forse schep bovenop en zet uitstootvrije scheepvaart in 2050 als stip op de horizon.

Onlangs heb ik met de vier grote van origine baggerbedrijven, die inmiddels een stevig aandeel in de offshore wind hebben, gesproken. Alle vaardigen een spreker af op het MET Event. Boskalis, DEME, Van Oord en Jan De Nul laten momenteel schepen bouwen, en een schip gaat zo´n dertig jaar mee. Regelgeving dicteert dat in 2020 schepen wereldwijd met een zwavelgehalte van maximaal 0,5 % mogen varen, de vier baggeraars kijken elk op hun eigen manier al verder dan dat.

Zo kun je met filtersystemen voor de rookgassen en laagzwavelige brandstof (Jan De Nul) de beste en economisch meest rendabele techniek van de plank halen. Drop-in biobrandstoffen (Boskalis) geven een aardig effect dat snel toe te passen valt, maar het valt niet te verwachten dat biomassa de hele scheepvaart van koolwaterstoffen kan voorzien zonder de Amazone vlak te schuiven. En dan heb je nog schepen die naast reguliere brandstof ook op aardgas kunnen varen. Moeilijkheden die Van Oord (een klein binnenvaartschip) en DEME (baggerschepen, een kabellegger) dan moeten overwinnen, zijn het geringe prijsverschil tussen gas en diesel en de voorlopig nog beperkte beschikbaarheid van vloeibaar aardgas.

Methoden om windparken en baggerprojecten op de schoonst mogelijke wijze te realiseren, wisselen in effectiviteit. Maar iedereen moet in het achterhoofd houden dat het allemaal om transitietechnologie moet gaan. Op het MET Event, en anno 2019 in het algemeen, moet iedereen antwoord hebben op de vraag: hoe past wat jij doet in het grote plaatje op weg naar die echt schone maritieme sector? Ik zal het niet laten om dit tijdens het presenteren van het congres regelmatig te laten vallen.

Een schot voor de boeg, hoe gaan we in de jaren ’40 offshore windparken bouwen? Als je de schepen die nu gebouwd worden, die nog dertig jaar mee moeten gaan, combineert met de doelen van verregaande uitstootreductie, kun je volgens mij niet om synthetische brandstoffen heen, geproduceerd uit groene waterstof, groene stroom en CO2.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required