Een goed idee verkopen aan grote bedrijven

Leestijd: 4 minuten

Indra Waardenburg

‘De tijd dat een uitvinder langs grote bedrijven gaat om zijn idee te pitchen is voorbij’, aldus Erik Visscher, Europees octrooigemachtigde en advocaat en tevens partner bij De Vries & Metman. Hoe breng je als ondernemer dan wel een goed idee aan de man?

‘Om innovatieve ideeën van de grond te krijgen en in de markt te zetten spelen startups en spin-offs een steeds belangrijkere rol. Soms ook met de hulp van zogenaamde incubators, die startups en spin-offs enige tijd begeleiden en ondersteunen’, zegt Visscher. Een startup wordt door ondernemers regelmatig gebruikt om een innovatief product onder de aandacht te brengen, al dan niet bij grote bedrijven. Visscher: ‘Sommige startups hebben als doel om uit te groeien tot een groot bedrijf. Andere startups willen zichzelf juist zo snel mogelijk aantrekkelijk maken voor overname door een groot bedrijf.’

Het opzetten van een succesvolle startup eist naast een innovatief product of proces ook een aantal andere zaken zoals een businessplan en een team dat een product in de markt kan zetten. Al deze factoren kunnen de waarde van de startup (en het onderliggende innovatieve idee) substantieel verhogen.

De start-up-scene is een interessante ‘marktplaats’ voor grote bedrijven die willen investeren in nieuwe technologie. ‘Er zijn verschillende investeringsvormen. Zo kan een groot bedrijf ervoor kiezen om een startup volledig over te nemen. Daarnaast is samenwerking of investering ook mogelijk’, aldus Visscher. Als een groot bedrijf daadwerkelijk geïnteresseerd is om een startup over te nemen, erin te investeren of samen met de startup een product in de markt te zetten, dan wil het bedrijf eerst meer te weten komen over een product, het businessplan en de startup.

Visscher: ‘Als de aandacht is getrokken zal de startup al snel in aanraking komen met een zogenaamd due diligence onderzoek, i.e. een onderzoek uitgevoerd door advocaten, soms met hulp van octrooigemachtigden, waarin de startup moet aantonen – liefst op basis van documenten – dat zij haar zaken op orde heeft.’

Een due diligence onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s die kleven aan de overname of investering. ‘Grote bedrijven houden niet van risico’s. Het onderzoek moet mogelijke risico’s in kaart brengen. Op deze wijze kan voorkomen worden dat de kopende of investerende partij een kat in de zak koopt’, aldus Visscher.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de startup geen eigenaar is van de software, omdat de software door freelancers is geschreven en geen overdracht van het eigendom heeft plaatsgevonden. Ook kan het zijn dat de startup geen (exclusief) ‘eigenaar’ van de IE-rechten blijkt te zijn, omdat de uitvinding die aan het innovatieve product ten grondslag ligt tijdens een promotieonderzoek is gedaan. Visscher: ‘In dat geval liggen IE-rechten niet bij uitvinder of de startup, maar bij de universiteit waar de ondernemer zijn of haar promotieonderzoek heeft verricht. De IE- rechten van de startup zullen dus kritisch onder de loep worden genomen, waarbij de startup met de billen bloot moet.’

‘Het due diligence onderzoek en de vragen die tijdens een dergelijk onderzoek aan de orde komen geven inzicht in hoe een startup -of een innovatief mkb-bedrijf – haar IE-positie kan optimaliseren, met het oog op een zo goed mogelijke positionering ten opzichte van mogelijke kopers of investeerders. Productbescherming speelt hierbij een grote rol. Startups worden soms afgeschrikt door de kosten die gemoeid zijn met het vrij complexe octrooiproces. Echter, grote bedrijven en investeerders vinden octrooien en andere vormen van IE-rechten belangrijk, dus je zal als startup daarover moeten nadenken. Met een verstandige IE-strategie creëer je waarde in de onderneming’, aldus Visscher.

Aangezien startups en innovatieve mkb-bedrijven erop bedacht moeten zijn dat hun hele bedrijf wordt doorgelicht tijdens een mogelijke overname of investering, is het van belang dat een ondernemer kennis van zaken heeft. ‘De Vries & Metman adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen in octrooizaken: van het schrijven van octrooiaanvragen tot het voeren van octrooiprocedures voor het Europees Octrooibureau en de rechtbank. Soms worden wij ook ingezet bij een due diligence onderzoek, waarbij we (veelal) grote bedrijven vertegenwoordigen’, zegt Visscher. De Vries & Metman heeft kantoren in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven en wordt door Managing Intellectual Property (MIP) en IAM Patent 1000 beschouwd als een top-tien patent prosecutionfirm. In 2018 heeft De Vries & Metman de MIP-prijs ‘Firm of the Year’ in de categorie ‘Netherlands Patent Prosecution’ gewonnen.

De Vries & Metman is aanwezig op het Idea, IP & Innovation (3i-) Event. Tijdens dit event komen de volgende vragen aan bod: – Wat is de rol van patenten bij het beschermen van intellectueel bedrijfseigendom? – Stimuleren patenten innovatie of remmen ze baanbrekende ontwikkelingen juist? – Wanneer is open innovatie de beste manier om voorop te lopen en wanneer doe je een beroep op het traditionele octrooirecht? Kortom: hoe verzilver je jouw idee?

Visscher: ‘Tijdens het event willen we het traject tussen een groot en klein bedrijf en de rol die IE-rechten daarin spelen inzichtelijk maken. In een van de parallelsessies zullen we uitleggen waar een kleine onderneming voor wat betreft IE-rechten op moet letten om zich optimaal te positioneren ten opzichte van een grote onderneming.’

www.dvme.nl

Visscher studeerde natuurkunde aan de TU Delft (1992) en behaalde in 1996 zijn doctorsgraad op het gebied van halfgeleiderfysica. Daarnaast studeerde hij rechten aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2004 cum laude afstudeerde. Visscher werkte als examiner bij het Europees Octrooibureau en als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Sinds 2007 werkt hij bij De Vries & Metman, waarbij hij met zijn juridische en technische achtergrond een grote verscheidenheid aan octrooizaken behandelt. Zijn expertise is fysica, ict, telecom en software. Naast zijn werk bij De Vries & Metman doceert hij octrooirecht en octrooibeleid aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden.

Op 17 april organiseert het vakblad TW in samenwerking met C2W, EVMI magazine en Maritiem Nederland het Idea, IP & Innovation Event, dat plaatsvindt op de Hightech Campus in Eindhoven. Tijdens dit event krijgen R&D-professionals, startups en ondernemers uit het mkb handvaten om een succesvolle IP Strategie (Intellectual Property) voor hun bedrijf op te zetten.

Het 3i-Event biedt:

Meer weten en aanmelden met korting? Gebruik de code RELATIETW2018 op www.3i-event.com

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: