Een atlas van een omstreden materiaal

Leestijd: < 1 minuten

Rijkert Knoppers

Er was een tijd dat een kaart van de kolenvoorraden liet zien wat onze natuurlijke rijkdom was. Tegenwoordig laat een dergelijke kaart zien waar de problemen liggen.

Deze zinsnede geeft goed weer waar het in de onlangs verschenen Coal Atlas om gaat. De overzichtelijke vormgegeven publicatie brengt enerzijds een overzicht van de aantrekkingskracht van steenkool, anderzijds komt de keerzijde van het ‘zwarte goud’ aan de orde.

Een van de onmiskenbare voordelen van steenkool is de hoge energie-inhoud van het materiaal. Gunstig is ook dat er – officieel – voorlopig geen gebrek zal zijn aan steenkool. Als nadelen noemt de brochure uiteraard de problematiek rond de CO2-uitstoot – waar steenkool voor 44 % verantwoordelijk voor is – maar ook zaken als de emissie van fijnstof door kolencentrales.

Dat de afvang en opslag van CO2 de pijn van het gebruik van kolen kan verlichten is een illusie, aldus de samenstellers, al was het maar omdat er geen techniek bestaat om mogelijke lekkages van de ondergrondse opslagreservoirs in kaart te brengen.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required