ECN test innovatieve bemester

Thomas van de Sandt

Het bedrijf Slootsmid Laren heeft een nieuwe bemestingstechnologie ontwikkeld, waarbij minder ammoniak vrijkomt en het zich beter naar de omgeving verspreidt.

Binnenkort start de tweede fase van het Small Business Innovation Research (SBIR)-programma, waarin onderzoeksinstituut ECN een prototype van het systeem in een windtunnel test.

Probleem bij bestaande be­mes­tingsmethodes is dat ammoniakgas vrijkomt en zo veel stikstof in de omgeving terechtkomt. Met de zogenaamde Triple Spray wordt dit voorkomen door de ammoniak zoveel mogelijk in oplossing te houden. Hierbij spuit het systeem eerst waterdamp en daarna mest op het gewas, waarna het de mest in stap drie van het gewas afspuit naar de bodem.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required