Duurzaamheid in de civiele techniek

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

In de civiele techniek speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Het vakblad Civiele Techniek besteedt aandacht aan dit aspect middels het themanummer Duurzaam Beheer & Onderhoud met hierin een aantal interessante artikelen.

Meest in het oog springend is een artikel over draadloze sensoren om bruggen en tunnels te monitoren. Het systeem, ontwikkeld aan de Universiteit Twente, berust op het plaatsen van een veel groter aantal sensoren dan nu gebruikelijk is, waarbij de draadloze sensoren weliswaar metingen van mindere kwaliteit leveren maar door hun hogere aantal toch betrouwbaarder resultaten geven over onder meer de spanningen en trillingen in de constructie. Omdat er geen bekabeling nodig is, zijn de sensoren veel gemakkelijker aan te brengen. Alle sensoren zijn bovendien voorzien van een eigen energievoorziening, die per sensor kan verschillen: sommige sensoren zijn aangesloten op kleine windmolentjes, terwijl anderen gebruikmaken van temperatuurverschillen.

Ook een artikel dat de moeite waard is, is dat over het optimaliseren van dijkmonitoring. Ons land kent nogal wat van deze waterkeringen en de monitoring hiervan is met allerlei metingen behoorlijk omvangrijk. Dat een goede monitoring noodzakelijk is voor een optimale dijkversterking moge duidelijk zijn, maar hoe ziet zo’n goede monitoring er dan uit? Dat hangt natuurlijk af van de situatie; dit artikel legt uit aan welke zaken er bij een dergelijke monitoring gedacht moet worden en wat zo’n monitoring allemaal aan het licht kan brengen.

Lees ook

Nieuwsbrief