Duurdere zorg door toename medische technologie

Leestijd: < 1 minuten

Erwin Boutsma

Het Centraal Planbureau (CPB) gooit de knuppel in het hoenderhok: het huidige systeem van medische zorg en bijbehorende financiering is op de langere termijn onhoudbaar.

De auteurs van een nieuw verschenen CPB-rapport formuleren het zelf voorzichtiger en zeggen dat ‘als deze trends doorzetten, de huidige discussie over de (financiële) houdbaarheid van het zorgstelsel aanhoudt’. Met ‘deze trends’ bedoelen zij met name de vooruitgang van de medische technologie en de stijgende zorgvraag door de toegenomen mondigheid van de burger.

In hun studie ‘Toekomst voor de zorg’, vorige week verschenen, wijzen de auteurs op het feit dat de zorguitgaven sneller stijgen dan is te verklaren door vergrijzing en economische groei alleen. ‘Dankzij de voortdurende verbetering in de medische technologie leven we steeds gezonder, worden we ouder, maar daardoor neemt ook het aantal personen met een chronische aandoening toe. Aan de technologische vooruitgang lijkt nog geen grens te komen, maar de kosten van zorg nemen wel toe, [van 13 % nu] tot mogelijk 31 % van het nationaal inkomen in 2040.’

De auteurs stellen dat het voor de hand ligt om in de zorg meer te gaan werken met kosten/baten-analyses, waarbij je de kosten uitdrukt in euro’s en de baten in quality adjusted life years (de zogenaamde ‘qaly’).

Opvallend genoeg verwijst het rapport daarbij naar onder meer de Verenigde Staten om een toekomstscenario voor Nederland te schetsen: sobere basiszorg en veel mogelijkheden voor aanvullende, individuele zorg.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: