Durfkapitalisten positief over technologie

Leestijd: < 1 minuten

Teake Zuidema

Deloitte Consulting voerde in mei en juni 2014 in opdracht van de US National Venture Capital Association een internationale enquête uit naar het vertrouwen dat venture capitalists (durfkapitalisten) uit twaalf landen hebben in verschillende sectoren van de technologie en in het investeringsklimaat in verschillende regio’s en landen.

De resultaten van het onderzoek werden afgelopen week gepubliceerd.

De durfkapitalisten hebben het meeste vertrouwen in de minder kapitaalintensieve sectoren als cloud computing en SaaS (software as a service). Daarna volgen investeringen in mobiele technologieën, gezondheidszorg-ict, ondernemings­software en sociale netwerken. In vergelijking met vorige jaren is het vertrouwen in robotica en schone technologie het meest gegroeid. De durfkapitalisten hebben weinig fiducie in investeringen in halfgeleiders en hardware.

De 331 durfkapitalisten in de enquête werd ook gevraagd hun vertrouwen in het investerings­klimaat van een aantal landen te scoren op een schaal van 1 tot 5. De VS halen hier met een score van 4,03 verreweg het beste resultaat. Daarna volgen Israel (3,71), Canada (3,48) en Duitsland (3,38). Nederland komt er bekaaid af met een score van 3,01. Alleen Japan (2,89), Zuid-Afrika (2,86) en Frankrijk (2,56) scoren nog lager.

Opvallend is dat dezelfde respondenten de Amerikaanse overheid de laagste score toebedelen wat betreft het voeren van beleid dat het klimaat voor durfkapitaal positief beïnvloedt. In deze categorie komen India en China als beste landen uit de bus. Nederland is niet opgenomen in deze categorie.

Volgens het US National Venture Capital Association was 2013 een keerpunt. Wereldwijd investeerden durfkapitalisten $ 48,5 miljard (€ 38,4 miljard) in verschillende nieuwe technologieën en bedrijven, een groei van 2 % in vergelijking met 2012. Europa, dat goed is voor 15 % van de investeringen van durfkapitaal, beleefde in 2013 zelfs een groei van 19 %.

Lees ook

Nieuwsbrief