Duidelijk, maar lelijk

Rijkert Knoppers

Nu het gasloze tijdperk zich aandient zullen vooral elektrische apparaten het comfort in huis moeten verzorgen. Dat betekent ongetwijfeld dat er nieuwe installatietechnieken moeten komen. Wat betekent deze ontwikkeling voor de inrichting van de toekomstige woningen?

De bevolking vergrijst, dat is het eerste wat je leest in de praktische handleiding over elektrische woonhuisinstallaties van Sjef Cobben, onder meer hoogleraar ‘Power Quality’ aan de TU Eindhoven. Het lijkt een onlogisch begin, maar dat blijkt wel mee te vallen: de veranderende leeftijdsopbouw zal in de toekomst zonder twijfel vergaande gevolgen hebben voor de inrichting van woningen. Zaken als een afnemende mobiliteit en meer behoefte aan zorg maken het noodzakelijk om slimme technische voorzieningen aan te brengen, zeker nu ook steeds meer mensen ervoor kiezen om zo lang mogelijk in het oude huis te blijven wonen. Het gaat dan om zaken als videocommunicatie, woningautomatisering en bijvoorbeeld het zogenoemde ‘telemedicine’: de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën binnen de geneeskunde. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen die maken dat de eisen ten aanzien van de elektrische woonhuisinstallaties veranderen. De elektrische auto, pv-panelen, warmtepompen en de mogelijkheden om het comfort binnen de woningen te vergroten met ict-technieken zijn in verband hiermee duidelijke voorbeelden. Maar hoe krijg je het voor elkaar om al die handige apparaten op een juiste manier te installeren?

Aan duidelijkheid laat deze beknopte handleiding niets te wensen over. Zonder overdreven veel vakjargon, en rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen, grafieken en schema’s krijgt de elektrotechnische installateur, de gemeenteambtenaar of bijvoorbeeld een deskundige van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht een heldere uitleg over de elektrische installatie van de woning van de toekomst. Zo is er een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan de veiligheid van elektrische installaties. Hoe voorkom je dat een bewoner een elektrische schok kan krijgen, en hoe kan je aanvullende bescherming regelen in het geval van fouten in de installatie? Veel aandacht is daarnaast gegaan naar het verbeteren van de energieprestatie en het toepassen van duurzame energie-installaties in de woning, waaronder warmtepompen en pv-installaties.

Alleen het taalgebruik laat veel te wensen over. Een zin als ‘De inverter werkt meestal met een bepaald rendement’ is een open deur, terwijl de formulering ‘De elektrische auto is een nieuwe belasting die in het straatbeeld verschijnt’ niet echt duidelijkheid schept. En dan dat lelijke passieve taalgebruik, waarbij in bijna elke zin het werkwoord ‘worden’ voorkomt, daar had een eindredacteur veel aan kunnen verbeteren. Dat de auteur op de titelpagina en achterflap de titel van ‘ir’ kreeg toebedeeld, maar dat op de voorpagina ‘ing’ staat vermeld is ronduit slordig. Misschien toch ergens een kleine kortsluiting bij deze of gene?

Titel: De elektrische woonhuisinstallatie – Nu en in de toekomst

Auteur: Prof.dr ir. J.F.G. Cobben

Uitgever: Vakmedianet

Pagina’s: 108

Prijs: € 49,95

Website: www.vakmedianet.nl

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required