Dubbel zoveel elektriciteit nodig in 2030

Leestijd: < 1 minuten

Nederland verbruikt in 2030 bijna twee keer zoveel elektriciteit ten opzichte van 2019 toen het Klimaatakkoord werd afgesloten. Om de tussentijd verhoogde klimaatdoelen toch te halen en door elektrificatie in alle sectoren en groene waterstof, is er fors meer duurzame elektriciteit nodig. “We hebben echt alles nodig om dit mogelijk te maken”, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

De bijna verdubbeling van de elektriciteitsvraag van 120 miljard naar 206 miljard kWh is haalbaar als alle technische mogelijkheden en beleidsinstrumenten uit de kast getrokken worden. Dat is de hoofdconclusie van het rapport van de werkgroep Extra Opgave in opdracht van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit.

Om daarnaast ook de emissies te halveren naar 6,1 Mton zijn vijf opties, zegt Van der Gaag, die ook voorzitter is van de werkgroep. “Als we die allemaal kunnen versnellen, kunnen we in 2030 voldoende duurzame elektriciteit maken voor onze industrie, huizen en auto’s.”

De vijf onderdelen waarop ingezet moet worden zijn: windenergie en waterstof op zee; kleinschalige zonne-energie; wind- en zonne-energie op land; CO2-vrije regelbare elektriciteitscentrales; en import van waterstof.

Het waarmaken van deze opgave vergt grote, extra inspanningen, waarschuwt de werkgroep. Cruciale randvoorwaarden om de opdracht succesvol te volbrengen zijn voldoende energie-infrastructuur, snellere procedures en besluitvorming, ruimtelijke en ecologische inpassing, volwaardige betrokkenheid van de omgeving, en een gezonde businesscase voor investeerders. 

Tegelijk moet het beleid voor het verduurzamen van industrie, woningen en auto’s verder concreet worden gemaakt, om de onzekerheid die nog in de opgave zit te verkleinen.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: