Drijvende zuiveringsinstallatie werkt

Leestijd: < 1 minuten

Thomas van de Sandt

De pilot met een drijvend helofytenfilter in de gracht van Kasteel Wijchen, is een succes, stelt Arcadis, de ontwerper van het systeem.

De stikstofconcentratie in de kasteelgracht werd tijdens de proefperiode teruggebracht van 2,6 tot 1,4 mg/l en de fosfaatconcentratie van 0,2 tot minder dan 0,05 mg/l.

Het drijvende platform, genaamd Oxatur pompt water uit de gracht omhoog en verhoogt de zuurstofconcentratie met behulp van luchtbelletjes. Vervolgens stroomt het water naar beneden via een speciale coating die onder invloed van zonlicht zorgt voor de afbraak van biologische verontreinigingen. Naast de pompinstallatie liggen eilandjes met speciale grassen, die met hun wortels stikstof en fosfaten uit het water opnemen.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required