Drijvende zonnepanelen op Gelderse zandwinningslocatie

Bart Stam

Dat zandwinning, natuurbeheer en duurzame energie elkaar niet hoeven te bijten, willen Nuon en Netterden Zand en Grind laten zien op het Azewijnse Broek in Gendringen.

‘Vanaf 1994 winnen wij hier industriezand en grind, waardoor er een water- en natuurgebied is ontstaan van 80 ha’, zegt Johan Heutinck van Netterden Zand en Grind.

‘Begin 2016 is tijdens een gezamenlijke brainstormsessie het idee ontstaan voor een drijvende zonnecentrale’, vertelt Ivo Iprenburg van Nuon. Uitgangspunt is dat duizenden fotovoltaïsche systemen op pontons, met een totaaloppervlak van 1,1 ha, de grote elektrische zandzuiger van Netterden met bijbehorende sorteer- en verwerkingsinstallatie van stroom voorzien: ‘Wij denken aan een opbrengst van 1 miljoen kWh per jaar,’ aldus Heutinck. ‘Dat is de helft van het stroomverbruik van de zandzuiger met bijbehorende installatie.’

Nuon werkt inmiddels aan het ontwerp. Zo staat nog niet vast of de zonnepanelen moeten kunnen roteren voor een hogere opbrengst. Iprenburg: ’De eerste optie is dat de pontons meebewegen met de zon, de tweede variant is een vaste oriëntatie op het zuiden.’ Ook de materiaalkeuze van de pontons en de onderlinge koppelingen staat nog niet vast. Wat wel vaststaat is dat de verankering zal gebeuren vanaf de oever.

De uitvoering van het project zal afhangen of de felbegeerde SDE+ subsidie er komt. Beide partijen verwachten rond de jaarwisseling hierover uitsluitsel. Heutinck: ’Voor ons bedrijf is dit essentieel.’ Iprenburg meent dat bij een positief besluit de realisatie binnen enkele maanden een feit kan zijn, ‘afhankelijk van de weersomstandigheden.’ Hij mikt op de eerste helft van 2018.

Azewijnse Broek behoort tot de eerste drijvende zonnecentrales van Nederland. Sunfloat, producent van de drijvende pontons, heeft sinds mei 2015 een klein proefproject met 54 panelen in Groningen. Ook in het Drentse Tynaarlo en de Overijsselse hoofdstad Zwolle zijn er soortgelijke plannen op zandwinningslocaties. Het meest ambitieuze project bevindt zich op De Slufter, een baggerdepot van 250 ha op de Maasvlakte. Sinds juli 2016 liggen hier 120 panelen. Slaagt deze proef van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Sunfloat dan moeten hier vanaf 2018 maar liefst 540.000 zonnepanelen komen met een minimaal vermogen van 85 MWp.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required