Drie scenario’s voor globale energietransitie 2050

Leestijd: < 1 minuten

Teake Zuidema

Deskundigen van de Stanford University, Berkeley en de Deense Universiteit in Aalborg hebben drie scenario’s ontwikkeld om 139 landen in 2050 voor 100 % en zonder black-outs te laten draaien op hernieuwbare energie.

Door de schade van klimaatverandering te elimineren, kosten alle drie scenario’s niet meer dan 25 % van de kosten die gemaakt worden wanneer de energieproductie op de huidige manier doorgaat.

De groep benutte twee computermodellen om vraag en aanbod van energie in de periode 2050-2054 in intervallen van 30 seconden op elkaar af te stemmen. Het eerste model gaf op basis van veronderstellingen over het klimaat aan hoeveel elektriciteit zon en wind leveren. Het tweede model gaf aan hoeveel energie kan komen uit stabielere bronnen zoals geothermische centrales en stuwdammen en voorspelde ook de vraag naar energie.

Volgens de onderzoekers vereisen alle drie de scenario’s verregaande internationale samenwerking om te bepalen waar zonnecentrales, windparken en stuwdammen moeten komen om de energieproductie te optimaliseren.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: