Draaiende spons reinigt scheepsgassen

Rijkert Knoppers

Argentijnse onderzoekers hebben een systeem, normaal bedoeld voor vloeistof- en gasscheiding bij aardgaswinning, gebruikt om uitlaatgassen van schepen te reinigen. 

De uitlaatgassen worden eerst in contact gebracht met een mist van zout water waarin de vervuilingen oplossen. Vervolgens stroomt het natte gas door de zogeheten Lynx Separator, die bestaat uit een buisvormige metalen spons die binnen een grotere buis snel ronddraait. Door de centrifugale krachten wordt het water naar buiten geslingerd en stroomt het droge, schone gas door. De Norwegian University of Science and Technology (NTNU) heeft inmiddels een pilot project uitgevoerd bij 20 tot 30 °C en gaat nu testen met uitlaatgassen van 60 tot 70 °C.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required