Doemdenken overheerst in 2023 IPCC Rapport over klimaatopwarming.

Leestijd: 6 minuten

Leo Vogels

De AR6 van het IPCC maakt duidelijk dat de risico’s van niks doen om de klimaatopwarming tegen te gaan immens zijn en dat de weg naar de toekomst verandering vereist op een schaal die nog niet eerder is gezien. Redelijkerwijs is het onmogelijk te verwachten dat alle benodigde maatregelen leiden tot een (door mensen) ‘gecontroleerde’ klimaatopwarming. Dit rapport dient echter ook als een herinnering dat we nog nooit meer informatie hebben gehad over de ernst van de klimaatnoodtoestand en de tsunami effecten ervan – of over wat er moet worden gedaan om de toenemende risico’s te verminderen. We moeten wel in het achterhoofd houden dat betrouwbare metingen over de klimaatopwarming van de aarde slechts teruggaan tot het midden van de 19e eeuw. Toen begonnen wetenschappers met het systematisch bijhouden van temperatuurgegevens. De oudste bekende betrouwbare metingen van wereldwijde oppervlaktetemperaturen dateren uit het jaar 1850.  D.w.z wanneer we vanuit statistisch perspectief kijken naar de leeftijd van de aarde, de gehanteerde meetperiode in de IPCC rapporten de daaruit resulterende modellen en conclusies voor toekomstige klimaatopwarming we alleen vast kunnen stellen dat de uiteindelijke conclusies omgeven zijn door ‘ruime’ betrouwbaarheidsintervallen.

Het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden C (2,7 graden F) is nog steeds mogelijk, maar alleen als we onmiddellijk handelen. Zoals het IPCC duidelijk maakt, moet de wereld de broeikasgasemissies uiterlijk tot 2025 laten pieken om vervolgens de broeikasgasemissies tegen 2030 bijna te halveren en rond het midden van de eeuw netto-nul CO2-emissies te laten bereiken.  De meest kwetsbare gebieden op aarde moeten extra aandacht krijgen zodat ook een overgang wordt gewaarborgd. We zullen ook een aanpak nodig hebben om te garanderen dat gemeenschappen die steeds schadelijker worden door de klimaatcrisis de middelen hebben die ze nodig hebben om zich aan te passen aan deze nieuwe wereld. Regeringen, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en individuen moeten allemaal een tandje bijschakelen om de toekomst die we wensen in het vizier te houden.  Volgens het IPPC is er nog steeds een klein ‘window of opportunity’ open. Maar er is geen seconde te verliezen.

Log in of abonneer je op Technisch Weekblad om verder te lezen.

Klik hier en krijg direct toegang tot de premium-artikelen.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: