Dijken Volkerak aangepast

Thomas van de Sandt

Aannemerscombinatie Van Oord-KWS Infra gaat de Brabantse dijken langs het Volkerak-Zoommeer versterken.

Deze dijkversterking is nodig omdat het Volkerak-Zoommeer is aangewezen als tijdelijke waterberging in het extreme geval dat de stormvloedkeringen dicht moeten en de rivierafvoeren zeer hoog zijn. Een dergelijke combinatie komt naar schatting eens in de 1.400 jaar voor.

Het consortium zal voor Waterschap Brabantse Delta 20 km van de oude zeedijk verzwaren en versterken en vier sluizen aanpassen. Het werk is begroot op € 17,3 miljoen en duurt tot eind 2015.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required