Digitale vaardigheden jongeren stijgen

Mischa Brendel

De digitale vaardigheden van jongeren (12 tot 25 jaar) ten opzichte van 2015 zijn vorig jaar toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Beschikte in 2015 nog 63 % over meer dan basisvaardigheden, in 2019 was dit 72 %.

Er wordt daarbij op vier deelgebieden naar de vaardigheden gekeken: communicatie, informatie, computers/online diensten en software. Met name op het gebied van communicatie (onder meer e-mail, bellen via internet, sociale netwerken en zelfgemaakte foto’s en video’s uploaden) namen de vaardigheden toe. Jongeren die meer dan één van deze vaardigheden hebben, vallen in de categorie ‘meer dan basisvaardigheden’. Een verschil tussen jongens en meisjes werd er niet waargenomen.

Met een aandeel van 72 % in deze categorie behoort Nederland tot de top in de EU: alleen jongeren in Kroatië scoren hoger.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required