Diepgaand kijkje in het elektrisch rijden

Leestijd: 2 minuten

Rijkert Knoppers

Het Nederlandse bedrijf Fastned heeft momenteel meer dan 65 snellaadstations voor elektrische auto’s bij Nederlandse benzinestations gebouwd.

In circa twintig minuten is een accu weer geheel gevuld, zo stelt het bedrijf. Minstens zo opvallend is het feit dat de stations de benodigde elektriciteit voor een belangrijk deel onttrekken aan de zonnepanelen die op de daken van de benzinestations zijn aangebracht. Larry Erickson, hoogleraar chemie van de Kansas University en samensteller van het boek Solar powered charging infrastructure for electric vehicles, noemt vervolgens nog een andere wereldprimeur van Nederlandse makelij op dit gebied, namelijk het feit dat in 2015 de eerste netgekoppelde laadpaal op zonne-energie in de Utrechtse wijk Lombok is opgeleverd. Dankzij de zogeheten vehicle-2-grid (V2G) techniek is het mogelijk om met zonne-energie via het net accu’s van elektrische auto’s op te laden. Naderhand kunnen de elektrische auto’s de opgeslagen stroom weer aan het net terugleveren.

Na een historische beschouwing over de ontwikkeling van de elektrische auto vanaf de 19e eeuw beschrijft het boek de voor- en nadelen van elektrisch rijden. Zo constateren de auteurs aan de hand van een levenscyclusanalyse dat een benzineauto gedurende de totale levensduur gemiddeld 858,145 MJ aan energie opeist, een elektrische auto scoort met een verbruik van 506,988 MJ aanzienlijk beter. Ook de uitstoot aan CO2 over de gehele cyclus berekend valt gunstig voor de elektrisch auto uit, terwijl deze auto’s bovendien aanzienlijk minder geluidshinder produceren. Een nadeel is dat de elektrische motor geen warmte levert, waardoor er ’s winters elektrische verwarming nodig is. Daarnaast presteren de accu’s in de kou minder, wat ten koste gaat van hun actieradius.

Maar dankzij het gebruik van zonne-energie als energiebron zijn de vooruitzichten voor elektrisch vervoer gunstig, omdat de uitstoot aan vervuilende stoffen over de hele cyclus bekeken nog verder omlaag kan. Daarnaast kunnen de geparkeerde auto’s dankzij de speciale carports met zonnepanelen op het dak langdurig in de schaduw staan. Dat is niet alleen gunstig voor het binnenklimaat, maar ook voor de levensduur van de auto.

De schrijvers behandelen in kort bestek veel meer aspecten van elektrisch vervoer dan wat de titel van het boek belooft. Zo komt de historische ontwikkeling van de accu aan de orde, er is veel informatie over de stedelijke luchtkwaliteit te vinden en komen zelfs het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en de complexiteit van het begrip duurzaamheid uitgebreid aan de orde. Een wat meer fundamentele benadering rond het eigenlijke onderwerp, namelijk hoe je het beste zonne-installaties voor elektrische auto’s kunt ontwerpen en hoe je de daarbij behorende infrastructuur kunt realiseren, was meer op zijn plaats geweest.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required