DHV werkt mee aan Koreaans kanaal

Leestijd: 2 minuten

Thomas van de Sandt

DHV gaat het Koreaanse bedrijf K-Water helpen bij de aanleg van de in eigen land omstreden Gyeongin Waterway, die de hoofdstad Seoul met de West Zee verbindt.

Beide partijen tekende hiervoor in het bijzijn van demissionair minister president Balkenende op 28 april een intentieverklaring.

De Gyeongin Ara Waterway is één van de grootste waterbouwprojecten in Zuid Korea. Het achttien kilometer lange en tachtig meter brede kanaal moet de West Zee vanuit havenstad Incheon verbinden met de Han Rivier die naar Seoul stroomt. Aan beide zijden komen sluizen en havenfaciliteiten. Op de plek waar het kanaal een bergketen kruist, is een insnijding van tachtig meter nodig.

 

Met de aanleg van het kanaal kunnen kleine zeeschepen met maximaal drieduizend ton vracht de hoofdstad Seoul direct bereiken, wat zou zorgen voor flink minder belasting op het wegennet. ‘De Han Rivier zelf stroomt ook naar de West Zee, maar de monding ligt aan de grens met Noord Korea, waardoor deze voor scheepvaart niet bruikbaar is. Bovendien is de rivier stroomafwaarts moeilijk begaanbaar voor schepen’, vertelt Wim Klomp, projectdirecteur Havens, Waterwegen en Kustontwikkeling bij DHV.

Een gedeelte van de Gyeongin Ara Waterway is al in de jaren negentig aangelegd. Dit niet vanwege de scheepvaart, maar om overstromingen nabij Seoul te voorkomen. De afwatering in dit gebied verloopt via één klein riviertje; de Gulpocheon. Bij heftige regenval en hoog water kan deze het water niet op de Han Rivier lozen en treden overstromingen op. Als de Gyeongin Ara Waterway compleet is uitgegraven, kan het water direct naar zee stromen.

DHV voerde in 2004 een haalbaarheidsstudie uit om het kanaal uit te breiden en geschikt te maken voor de scheepvaart. Daarnaast werkte het Nederlandse ingenieursbureau gedeeltelijk mee aan de ontwerpen, onder andere van het sluiscomplex bij de zeehaven. De komende vijf jaar blijft het bureau samenwerken en kennis delen met K-Water, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het kanaal. Het gaat dan voornamelijk om het operationeel beheer. ‘Wij geven onder andere advies over de introductie van de scheepvaart, het afstemmen van de afwateringsfunctie en de functie voor de binnenvaart en het beheersen van de waterkwaliteit’, zegt Klomp.

K-Water is vorig jaar begonnen met de werkzaamheden en het kanaal moet eind 2011 al bevaarbaar zijn. In Korea klinkt al geruime tijd kritiek op het project, dat 1,7 miljard dollar moet kosten. Economen voorspellen dat die kosten niet worden terugverdiend door de extra baten van het scheepvaartverkeer richting Seoul.

Ook milieuorganisaties roeren zich. Zij vrezen dat het kanaal het vervuilde water van de Gulpocheon naar het schone water van de West Zee zal leiden en daarmee het mariene ecosysteem aantast. DHV heeft in de haalbaarheidsstudie al aanbevelingen gedaan om dit te voorkomen, meldt Klomp. ‘Wij hebben voorgesteld het kanaal zout te maken. Door zeewater in het kanaal te laten stromen, wordt de vervuiling al in het kanaal verdund. Als de gradiënt voor de vervuiling omlaag gaat, is ook de impact minder als het kanaal het water op zee loost. Met deze maatregel gaat de vervuiling natuurlijk niet weg. De belangrijkste aanbeveling is dan ook dat de regering de bedrijven aanpakt die hun vervuilingen op de Gulpocheon lozen.’

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: