Deltares kijkt naar hergebruik schone bagger Rijnmond

Leestijd: 2 minuten

redactie

Op drie locaties in het Rijnmondgebied doet Deltares onderzoek naar de mogelijkheden om gebaggerd zand en slib elders in het gebied weer toe te passen. Nu verdwijnt veel sediment uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots, terwijl het even verderop hard nodig is voor bijvoorbeeld natuurgebieden.

Doel van het vier jaar durende project ‘Proeftuin Sediment Rijnmond’ is het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in het natuurlijke systeem van de Rijn-Maasmonding vast te houden. Dat komt het milieu en de veiligheid van de delta ten goede, menen de initiatiefnemers, waaronder onderzoeksinstituut Deltares en Rijkswaterstaat.

Het gaat globaal om het gebied ten westen van Dordrecht, met de Nieuwe Waterweg als boven- en het Haringvliet als ondergrens. ‘Onder meer door afsluitingen, met als gevolg een gebrek aan getijslag, slibben gebieden niet meer vanzelf aan”, zegt projectleider Kees Sloff van Deltares. “Op andere plekken, bijvoorbeeld in havens, is er juist te veel slib en moet er gebaggerd worden.”

Alleen al in het Rotterdamse havengebied en de toegangsgeulen wordt jaarlijks 15 tot 20 miljoen kubieke meter gebaggerd. Ook bij projecten als de aanleg van de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg komt veel sediment vrij.

In de Proeftuin Sediment Rijnmond wordt in de praktijk onderzocht welke toepassingen goed werken en wat daarvoor nodig is. Dat gebeurt op drie verschillende locaties waar onderhouds- en ontwikkelprojecten gepland staan. Als voorbeeld noemt Sloff het opvullen van erosiekuilen in een rivierbedding met zand. Deze kuilen vormen een gevaar voor de veiligheid, omdat ze de stabiliteit van oevers en dijken aantasten. Door de stijging van de zeespiegel wordt dit probleem alleen maar urgenter.

Sloff: “Kunnen we het opvullen van de kuilen op een slimme manier combineren met een vergelijkbare methode als bij de zandmotor, zodat de rivier niet verder erodeert? Maar we willen ook weten hoe het zand zich verplaatst, of het de scheepvaart hindert en wat de gevolgen zijn voor de natuur. Dat gaan we dus allemaal monitoren.”

Behalve Deltares en Rijkswaterstaat doen ook het Havenbedrijf Rotterdam, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Waterschap Hollandse Delta, Wageningen Marine Research en baggerbedrijf De Vries & Van de Wiel mee aan het project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) heeft een subsidie toegekend.

Lees ook

Nieuwsbrief