De revolutie van de machines

Leestijd: 3 minuten

Mark van der Heijden

Is Industrie 4.0 de weg naar de toekomst? Voor IGS GeboJagema wel. De fabrikant van high end spuitgietmatrijzen heeft het proces van ontwerp tot productie volledig volgens de uitgangspunten van Industrie 4.0 gestroomlijnd. De winst: betere kwaliteit, hogere efficiency en grotere winst.

‘Wat is Industrie 4.0?’, begint Peter Mertens, CEO bij IGS GeboJagema, zelf het gesprek. ‘Industrie 4.0 verandert de manier van produceren op een revolutionaire wijze door Internet of Things (IoT) en cloud computing. In een fabriek die Industrie 4.0-proof is, kan de workflow en het onderhoud op afstand geregeld worden. Het idee is dat fabrieksmachines onderling communiceren, waarbij zelfstandige processen verlopen via software en de cloud.’

IGS GeboJagema heeft dat idee volledig omarmt. De uiterst nauwkeurige matrijzen die het Eindhovense bedrijf voor vooral grote, internationale farmaceuten als Sanofi en GlaxoSmithKline ontwerpt en produceert worden grotendeels ’s nachts in een donkere fabrieksruimte geproduceerd, zonder dat een medewerker aanwezig is. Dankzij de toepassing van Industrie 4.0 kunnen de machines dat alleen, zelfs als er iets misgaat.

‘Industrie 4.0 is een vorm van digitalisering en integratie van verschillende afdelingen en computersystemen over afdelingen heen’, legt COO Rob van den Brand uit. ‘Het grote voordeel is dat we in huis ontwerpen, waardoor we de mogelijkheid hebben om vooraan in ons proces Industrie 4.0 te integreren.’

‘Dat begint bij het design, waarbij we werken met Model Based Definition. We nemen daarbij afscheid van een 2D-tekening. Alle informatie die nodig is om een ontwerp te beschrijven zetten we in een 3D-file, die in de volgende stappen gebruikt kan worden. De machine herkent de informatie en kan zelf beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de marge rondom een te boren gat.’

‘Vervolgens gaan we richting productie. Daar maken we gebruik van een MES-systeem: Manufacturing Execution System. Daarin komen planning, informatieverstrekking en werkvoorbereiding samen. Buiten dat wij aan de mensen in de werkplaats makkelijk kunnen tonen wat de planning is, kunnen zij ook makkelijk informatie ophalen; tekeningen, werkvoorbereidingen, rapporten.’

Dit alles leidt tot machines die volautomatisch het ingevoerde werk verrichten. ‘De machines lopen 24/7 door’, vervolgt Van den Brand. ‘In 2015 hebben we de omslag gemaakt naar meer productie als er niemand is dan als er wel mensen zijn. Wel is er een soort consignatiedienst, waarbij we van afstand machines kunnen doorstarten.’

‘As we speak zijn we met een nieuwe innovatie bezig die binnen Industrie 4.0 past’, vult Mertens aan. ‘Naast eerder al productiegereedschappen worden nu ook producten extern opgespannen en uitgericht, en op onze nieuwe pre-set afdeling ingemeten. Het programma om ons eindproduct te maken, komt uit engineering. De operator hoeft het alleen nog maar te laden en het loopt.’

Zo verloopt het hele proces steeds meer automatisch. De basis is de 3D-file die het ontwerp en alle andere benodigde informatie bevat waarmee mens en machine precies weten wat te doen. Mertens: ‘Industrie 4.0 haalt voor een groot deel de menselijke factor uit het productieproces waardoor de kwaliteit verbetert. Machines die met elkaar communiceren kunnen afwijkingen van de een bewerking of van het gereedschap compenseren bij de volgende bewerking. Dat zorgt ook weer voor een kwaliteitsverbetering.’

‘Daardoor wordt de efficiency, kwaliteit en winstgevendheid beter. En we verminderen onze afhankelijkheid van geschoolde vaklieden, van wie een kort is ontstaan. We hebben ze nog steeds nodig, maar ze komen meer in het begin van het proces. De productieprocessen worden van tevoren geborgd, waardoor onze medewerkers meer bezig zijn met logistieke processen en kwaliteitsbewaking.’

‘Robots worden dikwijls onterecht geassocieerd met het vervangen van de mens. Maar robots maken het ook mogelijk dat er in Europa nog steeds veel industrie aanwezig is, ook industrie waarvan we 25 jaar geleden dachten dat deze naar China zou vertrekken. Door Industrie 4.0 kunnen we blijven concurreren in prijs, lead times en flexibiliteit.’

‘IGS GeboJagema is een mkb-bedrijf dat heeft gekozen om voorop te lopen’, zegt Mertens, ‘en we merken aan den lijve dat het ontzettend helpt. Maar het zal niet in een oogwenk in de processen geïmplementeerd zijn. Toch is het aan te bevelen aan producenten om er vandaag nog mee te starten, anders zal je in de toekomst achterlopen en ga je het gewoon verliezen.’

‘Het meest wordt gevergd van het eigen personeel. Het vraagt een enorme cultuuromslag binnen het bedrijf als je Industrie 4.0 gaat implementeren en integreren. Daarom hebben we besloten de uitbreiding van het personeel vooral via jonge medewerkers te doen, die digitaal meer gewend en beter opgeleid zijn. Zij kunnen de oudere medewerkers daarin meenemen. Andersom kunnen oudere medewerkers hun vakmanschap overdragen.’

Industrie 4.0 is een idee, een werkwijze die in elk proces bij elk product toepasbaar is, zegt Van den Brand. ‘Twee jaar geleden is hier een nieuwe parkeerplaats aangelegd. De stenen daarvoor zijn al op een bepaalde manier op een palet gelegd. Een machine legt zo, in een keer een vierkante meter neer.’

‘Je moet innovatief zijn, en voorop willen lopen’, zegt Mertens. ‘En durven’, stelt Van den Brand. Mertens: ‘Dat is waar, je moet wel durven. Als je voorop loopt, maak je ook de hobbels mee. Het loopt nooit vlekkeloos. Je moet over de berg heen durven kijken, dan weet je ook waar dat toe leidt. Dat is ook bij IGS gebleken. In een aantal jaar zijn we gegroeid van €22 miljoen naar €40 miljoen omzet, en van 72 naar 120 medewerkers. Als je het goed doet, creëer je zelfs werkgelegenheid.’

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required