De controverse rond bio-energie

Leestijd: < 1 minuten

Rijkert Knoppers

Net nu de milieuorganisatie Transport & Environment recent in het nieuws heeft gebracht dat biodiesel 80 % schadelijker is dan gewone diesel, verschijnt over dit onderwerp het boek van de Australische milieukundige Alex Baumber.

In de inleiding erkent de auteur dat er diverse controverses bestaan rond bio-energie, zoals ontbossing en de concurrentie met voedselproductie. ‘Maar ik was ook geïntrigeerd door de mogelijkheid dat gewassen, zoals de mallee eucalyptus en de wilg, een behoorlijk ander beeld zouden kunnen leveren, met name in de rurale landschappen (…).’

De aan de Australische University of New South Wales verbonden onderzoeker geeft als voorbeeld dat het in wisselteelt verbouwen van wilgen en populieren in Europa wel degelijk goed voor het ecosysteem kan zijn, bijvoorbeeld doordat het organische materiaal in de bodem toeneemt, de waterkwaliteit verbetert en de biodiversiteit erop vooruit gaat. Ook in andere delen in de wereld is een duurzame teelt van bio-energie mogelijk, zoals het verbouwen van de eucalyptus in Australië en Brazilië, en vingergras (switchgrass) in de VS.

Dit alles wil niet zeggen dat biobrandstoffen per definitie goed scoren als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. ‘In sommige gevallen zullen de levenscyclus-emissies van biobrandstoffen veel erger zijn dan bij gebruik van fossiele brandstoffen’, stelt Baumber.

Het boek is een geslaagde poging nuance aan te brengen in een controversieel onderwerp.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required