De beste van de TU en dan?

Saskia Bonger

  • De titel ‘Best Graduate of TU Delft’ bestaat sinds 2004. Hoe is

  • het de eerste vier beste afstudeerders vergaan en wat zijn hun

lessen voor ‘gewone’ studenten en alumni?

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required