Dat meen je niet … Is het internet 5 jaar geleden ‘overleden’?

Gerald Schut

In deze rubriek staat TW stil bij opmerkelijke feiten, die een verrassende blik werpen op de lopende actualiteit. Deze keer een samenzweringstheorie over het internet.

Aan de verzameling onwaarschijnlijke samenzweringstheorieën die de afgelopen jaren in zwang geraakt zijn voegt een opmerkelijk stuk van het statige Amerikaanse tijdschrift The Atlantic een prachtexemplaar toe: de ‘dead-internet-theory’. Volgens de aanhangers hiervan is het internet sinds 2016 of begin 2017 volledig overgenomen AI. Vrijwel alles wat je leest is geschreven door algoritmes, dus ook dit stuk.

Op het forum AgoraRoad kwam gebruiker IlluminatiPirate in een post “Dead Internet Theory: Most of the Internet is Fake” met de theorie op de proppen. Het internet is een steriele plek geworden, ontdaan van echte mensen, die gevuld wordt door bots met mogelijkerwijs de hulp van enkele influencers. Volgens IlluminatiPirate wordt al het moderne entertainment gemaakt en aanbevolen door algoritmes.

Via de pagina r/JoeRogan van de website Reddit (door 709.000 mensen gevolgd) kreeg de opmerkelijke theorie meer aandacht. Dit is een toepasselijke route want op r/JoeRogan kibbelen gebruikers over de vraag wie van hun een bot is: de pagina is één grote, levende Turing-test. Op het forum 4chan reageerde iemand ad rem: ‘Dit is typisch een theorie die verzonnen is door een bot.’

Auteur Kaitlyn Tiffany wijst er in The Atlantic op dat de theorie een extrapolatie is van een werkelijk gegeven: veel forums, sociale media en bijvoorbeeld reviews van producten en diensten worden daadwerkelijk geschreven door geautomatiseerde scripts, zoals New York Magazine in 2018 beschreef in ‘How Much of the Internet Is Fake? Turns Out, a Lot of It, Actually.’

Meer dan de helft van het internet verkeer is inderdaad van bots afkomstig. Op Youtube waren op een gegeven moment zoveel bots actief dat medewerkers vreesden voor ‘The Great Inversion’ het punt waarop de algoritmes van YouTube zelf de bots als echt zouden gaan zien en mensen als onecht. En de ontwikkeling van deep fakes geeft natuurlijk ook nog eens extra vleugels aan de merkwaardige theorie.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required