Dashboard monitort kwaliteit milieu

Leestijd: < 1 minuten

Indra Waardenburg

In het kader van het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van I&M heeft TNO een zogenoemd milieudashboard ontwikkeld voor de stad Eindhoven, welke de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit real-time in kaart brengt.

‘Binnen het programma zijn zes pilotsteden aangewezen en Eindhoven is daar een van’, vertelt dr. Frank Pierik, consultant gezonde stad bij TNO.

Het dashboard maakt gebruik van automatische verkeerstellingen op snelwegen om de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit voor de gehele stad te bepalen. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit continu gemeten in het burgermeetsysteem AiREAS. ‘Eindhoven heeft ervoor gekozen om sensoren in te zetten voor het meten van verschillende soorten fijnstof, ultrafijnstof en ozon. Door de burgers hierbij te betrekken hoopt de gemeente samen te werken aan een betere luchtkwaliteit’, aldus dr.ir. Ernst Meijer, programmamanager Sense for Environment bij TNO.

Doordat het dashboard de milieusituatie actueel in kaart brengt, is het ook mogelijk om aan de hand van deze situatie tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen. Meijer: ‘Via dit dashboard kan het effect van dergelijke maatregelen dan direct worden doorgerekend en gemonitord.’

Momenteel wordt het dashboard nog niet actief toegepast. ‘De gemeente Eindhoven voert dit jaar eerst een verkenningstraject uit met verschillende stakeholders. Daarna hopen we weer om tafel te gaan voor de mogelijke inzet van het dashboard’, aldus Pierik. Wel voert TNO in mei een vervolgtraject uit met mobiele sensoren bij Eindhovense fietsers. Pierik: ‘De fietsers nemen weer een hele andere route en we zullen zien dat op drukke kruispunten een piek ontstaat in de metingen. Op deze manier krijgen we weer hele andere data binnen en kunnen we het dashboard verder ontwikkelen.’

Eerder ontwikkelde TNO al een dergelijk stadsdashboard voor twee andere pilotsteden; in Rotterdam voor het in kaart brengen van verschillende typen vervoer en in Schiedam voor een gezonde inrichting van het Havengebied.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required