Cloudservice voor blockchains

Leestijd: < 1 minuten

Christian Jongeneel

  • Bitcointechnologie
  • Philips ziet mogelijkheden

Terwijl het bedrijfsleven nog naarstig op zoek is naar commercieel aantrekkelijke toepassingen voor blockchains, de cryptografische methode achter de virtuele munt Bitcoin, begint IBM alvast met het aanbieden van een cloudservice waarop die toepassingen kunnen draaien. De extra beveiligde omgeving moet ervoor zorgen dat bedrijven zich minder zorgen hoeven te maken om ongewenste toegang.

Een blockchain is een gedistribueerde database die wel uitgebreid, maar niet gewijzigd kan worden. Doordat iedere toevoeging cryptografisch verbonden wordt aan een eerder element, ontstaat een web van elementen waarin geen bit ongezien veranderd kan worden. De Bitcoin-database bevat op deze manier alle transacties die ooit met de munt zijn uitgevoerd. De verzender van de eerste transactie van Bitcoin, opererend onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto, is nog altijd niet met zekerheid bekend, al wierp de Australiër Steven Wright zich onlangs op.

Bedrijfstakken waarin transacties een grote rol spelen (met name overheid, banken, juristen en de medische sector) kijken met belangstelling naar de technologische ontwikkeling van blockchains, omdat die een mogelijkheid bieden transacties onweerlegbaar te maken. De Bitcoin-database is openbaar, maar dat zal niet voor alle databases gelden. Vandaar IBM’s beveiligde omgeving.

Een van de bedrijven die zich momenteel in blockchains verdiept, is Philips. Begin dit jaar opende het hiervoor een speciaal laboratorium in Amsterdam. Eind april werd bekend dat Philips in zee gaat met Gem Health, een Californische startup die zich tot doel gesteld heeft een wereldwijd blockchain database te bouwen waarmee medische data op een betrouwbare manier uit te wisselen valt. De overdracht van een patiëntendossier tussen twee ziekenhuizen in verschillende landen, bijvoorbeeld, wordt zo een transactie die even veilig en aantoonbaar is als een financiële transactie. Dat is goed voor patiënten, maar ook voor ziekenhuizen die rechtszaken vrezen.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required