China investeert in Nederlands getijdenenergieconcept

Leestijd: 2 minuten

Thomas van de Sandt

Een kilometerslange dam loodrecht op de kust voor het opwekken van getijdenenergie: het concept is al decennia geleden bedacht door het Waterloopkundig Laboratorium in Delft, maar na de Nederlandse handelsmissie naar China in november is de realisatie van een dergelijke dynamische getijdenenergiecentrale (dynamic tidal power, DTP) plots een reeële optie geworden. Dinsdag 10 december werd bekend dat diverse Chinese partijen samen € 1,8 miljoen investeren in een haalbaarheidsonderzoek naar een DTP-centrale voor de Chinese kust.

Eerder al gaf de Nederlandse overheid een subsidie van ruim € 900.000 aan het consortium POWER, dat het concept wil exporteren. Aan dit consortium nemen Strukton, Arcadis, de TU Delft, Pentair Nijhuis, DNV KEMA, Oranjewoud, Imares en H2iD deel.

‘Of die centrale er daadwerkelijk gaat komen, weet ik niet’, zegt een van de bedenkers van DTP, Rob Steijn, nu werkzaam bij Arcadis. ‘Het gaat om enorme investeringen, maar ook om enorme opbrengsten. Daarover beslis je niet één, twee, drie. Maar de weg ernaartoe is op zich al interessant. Daar vinden heel veel ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van techniek als dat van governance.’

DTP is een heel nieuwe vorm van getijdenenergie. ‘We maken gebruik van de getijgolf langs de kust. De versnelling van het getij is weliswaar heel klein, maar de massa van het water, en daarmee de potentiële kracht, is heel groot’, vertelt Steijn. Hierdoor ontstaat een verval over de dam, die loodrecht op de kust – en dus de stroomrichting – staat. De dam is T-vormig, om meer water in te kunnen sluiten. Het water stroomt vervolgens door kokers in de dam, waarin turbines zijn geïnstalleerd om elektriciteit op te wekken. Pentair Nijhuis maakt een prototype van deze speciale turbines, die in beide richtingen kunnen draaien en bovendien visvriendelijk moeten zijn.

Hoe de taken uiteindelijk verdeeld gaan worden tussen Nederland en China is nog niet geheel duidelijk, maar Steijn heeft er alle vertrouwen in. ‘Met Chinezen kun je prima zaken doen, als je maar een vertrouwensband opbouwt. Daar zijn we nu hard mee bezig. In China kunnen ze heel veel zelf, maar het is waarschijnlijk dat leden van ons consortium een rol zullen blijven spelen, zowel voor advies als bij de bouw.’

In februari 2014 komen de Nederlandse en Chinese onderzoekers bij elkaar om de technische details door te nemen. In april volgt een beslissing over het vervolg.

 

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: