Amsterdam lijkt Rotterdam af te troeven met groene waterstoffabriek

In de haven van Amsterdam moet in 2027 de grootste groene waterstoffabriek van Europa verrijzen. Initiatiefnemer HyCC en Port of Amsterdam willen daar een 500 MW elektrolyser bouwen. De fabriek zal worden aangesloten op wind op zee via het hoogspanningsnetwerk van TenneT.  HyCC en Port of Amsterdam hebben onlangs al een haalbaarheidsstudie afgerond. Het project wordt de komende maanden […]

500 huishoudens komen er warm bij te zitten dankzij ijzerpoeder

RIFT gaat samen met warmtebedrijf Ennatuurlijk een testsysteem opzetten om 500 huishoudens van energie te voorzien met ijzerbrandstof. RIFT (Renewable Iron Fuel Technology), een spin-off van studententeam SOLID van TU/e, wil ijzerbrandstof wereldwijd inzetten als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen om de CO2-uitstoot terug te dringen.  Het studententeam heeft de technologie – als onderdeel van […]

“We moeten de kracht van ingenieurs laten zien”

Mark van der Heijden Na drie jaar zet Joanne Meyboom-Fernhout binnenkort een punt achter haar rol als president van KIVI. In die jaren heeft ze met het het bestuur, het bureau en de leden van het ingenieursnetwerk weer meer contact gezocht met de maatschappij, van studenten tot de politiek. Dat is direct ook de opdracht […]

Is de tijd rijp voor drijvende windparken op zee?

Mark van der Heijden We hebben in Nederland de mazzel naast een ondiepe zee te wonen – bekeken vanuit het oogpunt van groene energie. Het is zelfs kilometers uit de kust relatief eenvoudig om een windturbine op de zeebodem te zetten. Dat geldt niet voor de meeste Europese wateren. Zijn drijvende windturbines daarvoor de oplossing? […]

Eindhoven koploper met Industry 4.0 in Europa

Mark van der Heijden R&D Eindhoven is toonaangevend in Europa als het gaat om octrooiaanvragen op het gebied Industry 4.0. Als geheel blijven de EU-landen echter nog ver achter op de VS, Japan, China en Zuid-Korea. Daar bevinden zich ’s werelds toonaangevende mondiale innovatiecentra. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van de Europese Investeringsbank (EIB) […]

Nederlands paviljoen op Floriade: Klimaatakkoord in de praktijk

Met The Natural Pavilion laat een consortium van bijna 20 Nederlandse bedrijven zien dat het nu al mogelijk is om op industriële schaal volledig circulair, biobased, energieneutraal en in nauwe samenhang met de natuur woningen, scholen en kantoren te bouwen. Het Rijkspaviljoen is onderdeel van de Dutch Innovation Experience op de Floriade Expo 2022 in […]

Het skillpaspoort: mogelijke oplossing voor vrij reizen op de arbeidsmarkt

Beroepen veranderen of verdwijnen in hoog tempo door digitalisering, automatisering en robotisering. Het skillspaspoort kan de oplossing zijn om in te spelen op deze behoefte aan overzicht. Maar de ontwikkeling en implementatie ervan vraagt om visie, brede samenwerking en regie. Zo blijkt uit een recent onderzoek van TNO in samenwerking met een drietal hogescholen en […]

Waarom heeft iedereen het over kleine kernreactoren?

Mark van der Heijden Het kabinet heeft plannen om in Nederland twee nieuwe kerncentrales te bouwen. CDA-Tweede Kamerlid Henri Bontenbal vindt dat niet ambitieus genoeg. Hij wil dat het kabinet werk gaat maken van de ontwikkeling van kleine, modulaire kernreactoren. Waarom is iedereen enthousiast over de Small Modular Reactors? Het laatste klimaatrapport van het IPCC […]

‘We moeten anders gaan denken over koeling’

Richard Gray, Gerald Schut Koeling van voedsel, medicijnen en gebouwen is een hoeksteen van onze moderne manier van leven, maar het is ook een grote bron van broeikasgasemissies. Als de wereld in de komende decennia klimaat- en ontwikkelingsdoelen wil realiseren, zullen we anders over moeten gaan nadenken over de manier waarop we dingen koel houden, […]

Dat meen je niet … Popgroep A-ha grondlegger succes EVs in Noorwegen

Gerald Schut In deze rubriek staat TW stil bij opmerkelijke feiten, die een verrassende blik werpen op de lopende actualiteit. Deze keer de verrassende rol van de Noorse popgroep A-ha in de snelle opmars van elektrische auto’s in Noorwegen. In 1988 kochten A-ha en activist Frederic Hauge in Zwitserland een door een hobbyist in elkaar […]