Camera speurt naar asbest

Leestijd: 2 minuten

Hilde de Laat

  • Asbestkaarten
  • Hyperspectrale beelden

De provincie Drenthe start deze week een onderzoeksproject om met een vliegtuig asbestdaken op te sporen. Het project staat onder leiding van Royal HaskoningDHV; de andere meewerkende partijen zijn Vigilance BV, Wageningen UR en Universiteit Utrecht.

Komende maand vliegt een sportvliegtuigje over alle Drentse gemeenten om met een hyperspectrale camera elke vierkante meter in kaart te brengen. Aanleiding is het besluit van de ministerraad in maart 2015 om met ingang van 2024 daken met platen asbestcement in Nederland te verbieden.

De hyperspectrale camera kan een lichtspectrum van 0,38 tot 2,5 μm waarnemen: zichtbaar, infrarood en ultraviolet licht. ‘Elk materiaal, en dus ook asbest, reflecteert een unieke combinatie van golflengten. Als we de reflecties van elk dak in de provincie vergelijken met de reflectiewaarden van asbest, kunnen we een asbestkaart tekenen’, vertelt Eric van der Veen, projectleider namens Vigilance.

Royal HaskoningDHV kalibreert de beelden met resultaten van lokaal veldwerk. Zij onderzoeken of verwering en mos invloed hebben op de spectrale eigenschappen van asbest. Naast mos speelt de lichtintensiteit en dichtheid van het bladerdek een rol. ‘De zomermaanden zijn het meest geschikt omdat de zon dan het hoogst staat, maar het dichte bladerdek kan dan het zicht van de daken ontnemen. We hebben daarom voor een compromis gekozen’, aldus Van der Veen.

Gemeenten hebben op dit moment geen methode om asbestdaken te inventariseren. Van der Veen: ‘Zij maken gebruik van luchtfoto’s, kadastrale gegevens en gaan fysiek het dak op om asbest te lokaliseren. Dit proces is erg tijdrovend en vaak niet effectief genoeg omdat de kadastrale gegevens veelal onvolledig zijn en asbest niet altijd met het blote oog zichtbaar is.’

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: