Brits tekort aan olie- en gasingenieurs

Leestijd: < 1 minuten

Teake Zuidema

De Britse olie-en gassector kampt volgens The Engineer met een nijpend tekort aan ingenieurs en andere hooggeschoolden met een exacte opleiding. Dit is opvallend omdat volgens hetzelfde tijdschrift een startend ingenieur juist in de Engelse olie- en gassector het meeste verdient, namelijk € 48.747 per jaar.

Het tekort veroorzaakt een rem op de innovatie en de adoptie van nieuwe digitale technologien. Vrijwel alle olieproducerende landen kennen zulke tekorten. Alleen Rusland heeft een overschot.

The Engineer vroeg een groot aantal experts welke technische innovaties de grootste invloed zullen hebben. Zo’n 60 % van de experts is van mening dat digitale technologieën eerder en vaker tot doorbraken zullen leiden dan vernieuwing in de hardware.  Tot 2020 kan de productiviteit volgens de experts vooral toenemen door verbeteringen in het draadloos monitoren van olie- en gasvelden.  Na 2020 zullen remote sensing en toepassing van RFID een grote rol spelen. Voor de periode na 2015 vestigen de expert hun hoop vooral op autonome onderwaterrobots. 

Lees ook

Nieuwsbrief