Bouwen op olie en gas

Jan Spoelstra

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) stijgt de wereldwijde vraag naar olie de komende jaren met meer dan 400 miljoen vaten van 160 liter per jaar.

De olieprijs is na een dip van meerdere jaren bezig met een gestage stijging. Gecombineerd met hele continenten die nog een grote economische ontwikkeling willen doormaken, gevoed door goedkope en breed voor handen zijnde hoeveelheden energie, maakt dat er met olie vanaf heden nog wel wat geld te verdienen valt, maar het einde is toch echt wel in zicht. 

Dat vindt ook het Noorse Staats Oliefonds. Weekblad Elsevier meldde op 6 januari dat dit fonds het advies heeft uitgebracht alle aandelen in olieconcerns te verkopen. Het fonds bezit onder andere 2,3 % van de aandelen van Shell en beheert een fonds van  860 miljard dat is opgebracht door de opbrengsten van de verkoop van Noorse olie in het buitenland. 

De Noorse offshore olie- en gasopbrengsten worden naast handig beleggen vaak terug de industrie ingesluisd om innovatie te stimuleren. Bijvoorbeeld door de helft van de aanschafwaarde op een Tesla bij te leggen, is een op de drie verkochte auto’s in Noorwegen momenteel een elektrische. Zo’n ander mechanisme is het Noorse NOxfonds, een fonds waarin opbrengsten uit de Noorse offshore olie- en gassector gestort worden, en dat terugvloeit naar het bedrijfsleven om onder andere schadelijke NOxemissies te reduceren. Het resultaat daarvan is een vloot veerboten die op (al dan niet vloeibaar) aardgas varen in plaats van op meer vervuilende diesel, en de eerste elektrische veerboot. 

Deze ontwikkelingen staan lijnrecht tegenover het plan van de Amerikaanse president Donald Trump. Die bracht in de eerste week van januari naar buiten dat 90 % van de offshore oliereserves voor 2024 beschikbaar voor private partijen moet komen. Het gaat om licenties waarvan een groot deel voor de ongerepte kust van Alaska ligt. Het plan is de uitwerking van het decreet dat Trump vorig jaar april ondertekende om de VS energie-onafhankelijk te maken, zo meldde onder andere dagblad Trouw op 5 januari. 

Enerzijds de Noren die hun belangen in fossiele brandstoffen afbouwen – maar door dat langzaam te doen wel willen blijven profiteren van investeringen in bonafide oliemaatschappijen – om vervolgens met alle opbrengsten vol in te zetten op een hernieuwbare energie en schoon transport. Anderzijds Trump, die niets ontziend vol inzet op het uit de aarde peuteren van de laatste restjes olie en gas. Het spreekt voor zich dat we de Noren moeten proberen bij te benen. En dat het een gemiste kans is geweest om niet meer van onze opbrengsten uit de Groningse gasbel richting hernieuwbare energie en schoon transport te sluizen. Op het gebied van offshore wind staat er gelukkig wel een hoognodige inhaalslag gepland. 

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required