Bouw profiteert flink van aantrekkende economie

Leestijd: 2 minuten

Mischa Brendel

  • 35 % stijging bouw en civiel
  • Omzetstijging bouw 5,5 %

Het gaat goed met de bouwsector in Nederland. Dat blijkt zowel uit cijfers van het CBS als uit onderzoek verricht door detacheringsbureau Yacht.

Volgens het onderzoek van Yacht steeg het aantal vacatures voor hoogopgeleide technici in het eerste kwartaal met 8 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, waarbij het aantal vacatures in de bouw en civiele sector er positief bovenuit sprong met een toename van maar liefst 35 %. De toename van het aantal vacatures in deze sectoren vinden plaats binnen de gehele bouwketen en is volgens Yacht het gevolg van de aantrekkende Nederlandse economie.

De cijfers het CBS stroken met de resultaten van het Yacht-onderzoek. In het eerste kwartaal van 2016 was er een flinke omzetstijging in de bouw: vergeleken met het eerste kwartaal van 2015 gaat het om een stijging van 5,5 %. De grootste groei is te zien bij kleine bedrijven die minder dan tien mensen in dienst hebben: zij boekten een gemiddelde omzetgroei van 7 %. Bij middelgrote bedrijven (tien tot honderd werknemers) en grote bedrijven (honderd of meer werknemers) was de gemiddelde groei 6,2 %, respectievelijk 4,1 %.

Lees verder onder de illustratie


(Copyright: Yacht)

Het onderzoek van Yacht stelt dat de groei landelijk is en zowel plaatsvindt in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Ook hier laten de cijfers van het CBS hetzelfde zien: de omzetgroei in deze sector was met 8 % het grootst.

Wel merkt Yacht een verschuiving in de contractvormen op: de vraag naar vaste functies neemt af, terwijl die naar tijdelijke functies toeneemt. ‘Vaak neemt bij een herstellende economie de vraag naar vaste functies toe. Dit beperkt het snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Opvallend is dat de bouw en civiele sector nog steeds kiest voor meer flexibiliteit’, aldus Ard Kistemaker, directeur van Yacht Engineering.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required