Boekrecensie: Een gevaarlijk tekort aan technische kennis bij politici

Leestijd: 2 minuten

Jan Spoelstra

Er is onder politici, bestuurders en commissarissen te weinig kennis van wetenschap en techniek, en van de inzet daarvan bij grote maatschappelijke uitdagingen. Casper Jaspers biedt toegankelijk leesvoer voor politici tijdens het zomerreces, met een duidelijke en terechte call to action.

De grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vereisen een toenemende inzet van technologie. Denk aan de energietransitie, voedseltekorten, of het plasticprobleem in de oceanen. Toch zien we onder politici, bestuurders en commissarissen relatief weinig bèta’s. Een ‘gevaarlijk tekort aan kennis’ noemt Casper Jaspers het zelfs in zijn boek ‘Technology and Governance – Making technology work for society’.

In de eerste hoofdstukken neemt Jaspers een lange aanloop door vele technologieën te bespreken, met name technologieën op het gebied van digitalisering en AI. Hij schrijft in hapklare korte brokjes en dat werkt goed om snel je mening te kunnen vormen.

Het boek geeft inzicht in wat technologie kan, hoe AI (ongeveer) werkt. Het laat zien hoe technologie de wereld een beetje mooier maakt en belicht ook de keerzijde en ethische kwesties. Maar het bevat ook passages die ik eerder gehoord heb. Bijvoorbeeld, door het toenemende thuiswerken en monitoren van werknemers, moet je ‘als een robot werken, anders wordt je er door één vervangen’.

In het inleidende hoofdstuk beschrijft Jaspers dat we leiden aan ‘temporal exhaustion’. We zijn zo druk bezig met het hier en nu – politici willen vandaag goed in het nieuws komen – dat we vergeten vooruit te kijken. Met grote maatschappelijke veranderingen die door digitalisering en AI heel snel op ons afkomen is dat wel nodig.

Zeker omdat die veranderingen niet altijd direct opvallen. Ieder jaar bijvoorbeeld komen mensen steeds meer in bubbels terecht. Van jaar tot jaar valt dat niet op, maar uiteindelijk blijkt het mogelijk dat algoritmes verkiezingen (Trump) of referenda (Brexit) beïnvloeden. Parlementaire commissies met kennis van technologie zouden trends al in een vroeg stadium moeten kunnen duiden, om beleid uit te stippelen dat ook voor toekomstige generaties positief uitvalt.

Volgens de auteur moeten we geen regels maken voor specifieke technologie, maar moeten we meer gaan denken in principes. Hij vergelijkt zijn principes met verkeersregels. In plaats van een maximumsnelheid in te stellen (een regel), wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid om veilig te rijden (een principe). Het is aan ondernemingen zelf om invulling te geven aan deze principes.

Jaspers pleit daarnaast voor een beter extern toezicht. Dat kan worden gerealiseerd door de oprichting van een nieuwe toezichthouder, die enerzijds in dialoog gaat met private bedrijven over technologische innovaties, en anderzijds toetst of bedrijven zich houden aan deze principes.

 

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required