Boekrecensie Bill Gates: We moeten CO2 uitroeien als een ziekte

Leestijd: 2 minuten

Bram Vermeer

De coronacrisis leert ons dat we snel nieuwe technieken kunnen ontwikkelen. Dat is ook nodig voor de aanpak van de klimaatcrisis. Want met energiebesparing en groen gedrag redden we het niet, volgens Bill Gates.

Wat kunnen we leren uit de coronacrisis voor de aanpak van de klimaatcrisis? Als iemand die vraag kan beantwoorden, dan is het Bill Gates. Toen hij wegging bij Microsoft werden infectieziekten zijn roeping. Klimaatverandering kwam daarbij – het drong geleidelijk tot hem door dat dit de grootste bedreiging voor de gezondheid is. Zijn inzichten schreef hij op in Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden. Hij voltooide het boek in november, toen de eerste vaccins het einde van de coronacrisis aankondigden.

Beide crises hebben we zien aankomen. Gates zelf gaf in 2015 een TED-talk over onze slechte voorbereiding op een pandemie. Met betere detectietechnieken hadden we de ziekte misschien kunnen uitroeien, zoals in 2004 ook met Sars-1 lukte. Toen dat onmogelijk bleek, werden ineens razendsnel nieuwe technieken ontwikkeld voor behandelingen, tests en vaccins. Dat lukte met genoeg geld en een sterke wil.

Zo moeten we volgens Gates ook de klimaatcrisis aanpakken. Met bestaande energietechnieken komen we volgens hem niet ver genoeg. We moeten namelijk alle COâ‚‚-emissie uitroeien. Alles wat we nu nog uitstoten maakt het probleem alleen maar groter.

Dat gaat verder dan het maken van betere vliegtuigen en zuinigere auto´s. Sterker nog, efficiënter gebruik van fossiele brandstof staat een oplossing in de weg volgens Gates. Hij keert zich daarom tegen energiebesparing. Hoe verder je fossiele energietechnieken doorontwikkelt, hoe moeilijker het later is om van de ingeslagen – verkeerde – weg af te komen. We moeten naar nul, die weg kun je beter zo snel mogelijk inslaan. Je moet je niet teveel richten op een tussendoel van 10, 20 of 30 % reductie. Het gevaar is dat je dan het vervolg van de weg naar nul moeilijker maakt.

Gates heeft veelt aandacht voor de uitstoot van de industrie, die groter is dan van huishoudens, transport of landbouw. Ook hier is Gates tegen ´minder´. Staal en cement verbeteren de leefomstandigheden van miljoenen. COâ‚‚-emissie is inherent aan hun productie en moeilijk te vermijden. Zolang we geen nieuwe productietechnieken hebben, moeten we daarom koolstof opvangen en onder de grond stoppen. Aan Carbon Capture and Storage (CCS) ontkomen we volgens Gates dus niet.

Net als bij de coronacrisis ziet Gates een belangrijke rol voor de overheid. Gates begrijpt dat dit vreemd klinkt uit zijn mond. In zijn Microsoft-tijd keerde hij zich tegen overheidsingrijpen. Maar de overheid is nodig om groene alternatieven een aantrekkelijker prijs te geven. En de R&D moet vervijfvoudigen.

Gates legt het allemaal in zijn boek helder uit met duidelijke cijfers en sprekende grafieken. Het is daarmee een brede inleiding geworden op het klimaatprobleem. Jammer dat veel voorbeelden en statistiek uit de VS komen. Dat doet geen recht aan het belangrijkste dat we volgens Gates geleerd hebben van corona. Namelijk dat we een crisis met succes kunnen aanpakken als wetenschappers en ingenieurs internationaal samenwerken.

Lees ook

Nieuwsbrief