Bodemmetingen vanuit de lucht

Leestijd: < 1 minuten

Hilde de Laat

De provincie Drenthe start begin februari met helikoptervluchten boven het Drentsche Aa-gebied om de opbouw van de bodem in kaart te brengen en daarmee grondwatermodellen accurater te maken. Het Deense bedrijf SkyTEM voert de metingen uit, en vliegt op 70 m hoogte over het gebied om met elektromagnetische stralen de aanwezigheid van klei, zand en veenlagen aan te tonen.

Rinke van Veen, projectleider van de provincie Drenthe: ‘We zoeken specifiek naar Peeloklei, een kleisoort die in de ijstijd onder de gletsjers gevormd is. Deze klei is dik, deels zanderig en deels ondoorlatend, en is daarom erg belangrijk in grondwatermodellen. Uit boringen en recente sonderingen weten we ongeveer waar deze klei zich bevindt, maar het inschatten van de tussenliggende grond is lastig omdat Peeloklei een grillig voorkomen heeft.’

SkyTEM brengt nu de gehele bodem in kaart; in banen met een tussenliggende afstand van 100 m vliegt de helikopter over het 175 km2 grote gebied. Sara Thofte, geofysicus en projectmanager bij SkyTEM: ‘Onder de helikopter hangt op 30 m boven de grond een frame van 18 bij 30 m waar een elektrische stroom doorheen loopt. Vergelijkbaar met radiosignalen wordt aan de hand van weerkaatsing en vervalsnelheid de geleidbaarheid van de bodemlagen tot 100 m diepte bepaald. De elektrische weerstanden van de bodemlagen zijn bekend, waardoor met de metingen een 3d-kaart is te creëren die nodig is voor grondwater- en klimaatmodellen.’

De metingen zijn onderdeel van het Europese project Topsoil, waarin Duitsland, België, Groot Brittannië en Denemarken samenwerken om de gevolgen van klimaatverandering op de waterhuishouding in beeld te brengen en aan te pakken.

Lees ook

Nieuwsbrief