Blue energy kan meer opleveren

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Er kan uit het mengen van zout en zoet water veel meer energie worden gewonnen dan nu, simpelweg door industriële restwarmte in te zetten om het zoete water eerst te verwarmen. De zogenaamde blue energy wordt daarmee aanmerkelijk efficiënter, blijkt uit berekeningen van theoretisch natuurkundigen van de Universiteit Utrecht.

In hun berekeningen maakten de onderzoekers gebruik van de variant van blue energy met in water gedompelde poreuze koolstofelektrodes. Mathijs Janssen, promovendus aan de UU en eerste auteur van de publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Physical Review Letters, legt uit: ‘Door de elektrodes cyclisch te laden en ontladen in zout en zoet water wordt het mengproces gecontroleerd uitgevoerd. Hierbij kan netto blue energy worden opgewekt, omdat de potentiaal bij het ontladen in zoet water hoger is dan bij het opladen in zout water. Wij vonden dat de sprong in de potentiaal drastisch groter wordt naarmate het zoete water een hogere temperatuur heeft.’

Omdat er aan de kust in Nederland diverse koelinstallaties staan (van onder meer energiecentrales en datacentra – zie foto) die nu hun koelwater simpelweg in de rivieren lozen, valt er veel te winnen, denkt Janssen. ‘Wanneer het zoete water 50 °C warmer is dan het zoute water, is het mogelijk om twee keer zoveel elektriciteit op te wekken.’

Hij wijst er wel op dat de opstelling met elektrodes, die momenteel in verschillende laboratoria experimenteel getest wordt, nog enkele kinderziektes kent. ‘Maar zodra deze overwonnen zijn, kan de techniek worden opgeschaald. Koelwater dat sowieso geloosd wordt, kan dan heel gemakkelijk extra elektriciteit opwekken’, betoogt hij.

Lees ook

Nieuwsbrief