Biostimulator helpt bodembacteriën

Leestijd: 2 minuten

Armand van Wijck

Oranjewoud-dochter HMVT ontwikkelde het afgelopen half jaar een nieuwe injectie-eenheid voor het afbreken van chloorkoolwaterstoffen in de bodem. De zogenoemde biostimulator injecteerde in drie weken tijd honderdzestig kuub soja-emulsie in een verontreiniging van vijf hectare.

HMVT zette met succes haar nieuwe saneringstechniek – de biostimulator – in op een bodemverontreiniging van vijf hectare bij Vanderlande Industries in Veghel. De biostimulator versnelt de natuurlijke afbraak van chloorkoolwaterstoffen als trichlooretheen (Tri) , voorheen een veelgebruikt reinigingsmiddel, door op grote schaal een soja-emulsie in de bodem te injecteren.

Van nature vindt al biologische afbraak van chloorkoolwaterstoffen op de locatie plaats, maar dit is een erg traag proces. De bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de afbraak worden daarom een handje geholpen door ze te voeden met soja. Hierdoor kan de omzetting van het aanwezige Tri naar onschadelijke afbraakproducten zoals etheen en ethaan sneller verlopen.

 

Van belletje tot bacterie

De mobiele installatie bestaat uit twee mengtanks, een brandweerslang en een verdeler. In de mengtanks wordt een emulsie van zeer kleine belletjes sojaolie in grondwater aangemaakt. HMVT-projectleider Christian Soeter zegt hierover: ‘Bij verontreinigingen met brandstoffen gebruiken we voor stimulering van de afbraak vaak zuurstof, maar we hebben hier gekozen voor sojaolie omdat chloorkoolwaterstoffen onder zuurstofloze omstandigheden beter worden afgebroken.’

De brandweerslang transporteert de soja-emulsie vanuit de tanks naar de verdeler, die de emulsie over ondergrondse bioschermen (een soort filters met verhoogde biologische activiteit) verdeelt. Het gaat bij Vanderlande om drie bioschermen; in totaal honderd injectiefilters die reiken tot een maximale diepte van twintig meter en dwars op de verontreinigingpluim staan. HMVT verwacht hiermee een stabiele eindsituatie van de verontreiniging te bereiken. Soeter: ‘De bioschermen dienen verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen, dat is het belangrijkste doel.’

De biostimulator injecteerde binnen drie weken honderdzestig kuub soja-emulsie. Eenmaal in de bodem worden de voedingsstoffen over een lange periode langzaamaan beschikbaar voor de bacteriën. Daarom is naar verwachting geen nieuwe injectieronde nodig. De bacteriën zijn nu in staat om in vijf jaar de verontreiniging af te breken. HMVT zal het afbraakproces halfjaarlijks ter plaatse van de bioschermen monitoren.

 

Opschalen

‘Sinds 2004 is deze methode al in gebruik, maar tot nu toe nog niet grootschalig’, aldus Soeter. ‘Het opschalen van het mengproces is toch wel de grootste vernieuwing geweest. In het verleden konden we maar één kuub soja-emulsie tegelijkertijd aanmaken en in vier filters injecteren, nu is dat omgezet naar zes kuub en tien tot twintig filters. Hierdoor loopt de kostenbesparing aanzienlijk op, tot wel dertig procent.’

Het aantal filters dat tegelijkertijd wordt aangebracht is sterk afhankelijk van de situatie en de grootte van het team, maar HMVT hoopt daar in de toekomst verandering in te brengen. Soeter: ‘Voor dit project hebben we nu een team van drie mensen die al aan tien filters tegelijk hun handen vol hebben. Het mengen, verdelen en injecteren vereist regelmatige controle. In de toekomst willen we wel verder automatiseren, bijvoorbeeld door automatische kleppen op de verdeel-unit te plaatsen die de toevoer naar de injectiefilters afsluiten wanneer er genoeg soja-emulsie is ingepompt. Nu werken we nog met handafsluiters.’

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required