Bioplastic uit waterzuivering

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

  • PHA-productie in rwzi
  • Wereldprimeur

Ook buiten het laboratorium lukt het om bioplastic te maken met slib uit rioolwater. Drie waterschappen en hun ontwikkelingspartners toonden op 22 oktober de eerste kilogram bioplastic, geproduceerd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Bath (Zeeland).

Motor van het proces zijn bacteriën in het zuiveringsslib die het bioplastic polyhydroxyalkanaat (PHA) produceren uit de in het afvalwater aanwezige stoffen. De bacteriën produceren dit voor de opslag van voedselreserves. Doorgaans worden dergelijke bacteriën speciaal gekweekt, maar de bacteriën die het rioolwater in een rwzi helpen te zuiveren, kunnen ook PHA ophopen.

De waterschappen die bij de proef betrokken waren, zijn Brabantse Delta, De Dommel en Wetterskip Fryslân; daarnaast deden ook Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de bedrijven KNN en Veolia mee aan de proef. Die laatste partij bezit de nodige patenten om de bacteriën open te breken en het PHA af te scheiden, zodat hier bioplastic van vervaardigd kan worden.

De bioplasticproductie bij de rwzi in Bath betreft een wereldprimeur: het is de eerste keer dat PHA uit reststromen wordt geproduceerd met bacteriën uit een rwzi. Nu gaat het nog om een kleinschalige proef, maar deze opent de weg naar een grootschalige demonstratieopstelling. De betreffende bacterie is in de rwzi in Bath in ruime hoeveelheden aanwezig, maar andere rwzi’s kunnen volgens de partijen achter het demonstratieproject ook worden aangepast om op deze manier bioplastic te produceren.

Het geproduceerde bioplastic breekt onder natuurlijke omstandigheden binnen een jaar af. PHA wordt momenteel met name in de tuinbouw veel gebruikt.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: