Betere zuivering oppervlaktewater

Leestijd: < 1 minuten

Erwin Boutsma

ESTAB presenteerde onlangs een reeks maatregelen om oppervlaktewater te zuiveren.

Een Europees consortium, waaronder KWR, de TU Delft en Vitens, boog zich vier jaar over de verontreiniging van oppervlaktewater met hormoonverstorende stoffen, antibiotica en andere geneesmiddelen. Onder de noemer Innowatorproject ESTAB presenteerde het onlangs een reeks oplossingen om deze verontreinigingen, die een bedreiging vormen voor veel waterdieren, uit het water te halen.

Al deze oplossingen samen – oever-, membraan- en actief-koolfiltratie – zouden nagenoeg alle organische microverontreinigingen moeten kunnen verwijderen, is de conclusie van het consortium. Huidige methoden komen bij lange na niet zover. Een detailoverzicht van de oplossingen is te vinden via onderstaande link.

Lees ook

Nieuwsbrief