Betere katalysator: ultraschone diesel

Teake Zuidema

  • Minder fijnstof-emissies
  • Toepassing in 5 à 10 jaar

Met manipulatie op nanoschaal maken onderzoekers van de universiteiten van Utrecht en Leuven een bifunctionele katalysator van platina en zeoliet die schonere diesel maakt uit de complexe koolwaterstoffen van duurzame bronnen als biogas, aardgas, plantaardige olie en algen.

Volgens professor Krijn de Jong van de Universiteit van Utrecht is vijftig jaar lang in de industrie aangenomen dat katalysatoren van een metaal zoals platina en een vast zuur optimaal functioneren wanneer beide componenten zo dicht mogelijk bij elkaar zitten, dus wanneer het platina in de zure zeoliet is opgenomen. In het tijdschrift Nature schrijven de Jong en zijn collega’s dat deze aanname niet klopt: de katalysator functioneert beter wanneer er een paar nanometer afstand zit tussen platina en zeoliet. ‘Beter functioneren betekent in dit geval dat er meer diesel wordt gevormd uit de grondstof’, legt De Jong uit. ‘De selectiviteit van de katalysatoren wordt zodanig dat er weinig “ongelukjes” gebeuren bij het kraken van de moleculen. Daardoor ontstaat minder gas en meer diesel.’

In de nieuwe katalysator zorgt een hulpstof ervoor dat het platina en het zuur op enige afstand van elkaar blijven. De Jong: ‘Het platina wordt gepositioneerd door platina-ionen in water op te lossen en de lading van de ionen tegengesteld te maken aan de lading van of de hulpstof of de zeoliet.’

De Jong is overtuigd van de werking van de nieuwe katalysator. ‘Het gebruik van deze katalysator levert geen diesel met aromaten, maar uit alkanen, die veel schoner verbranden dan diesel waarin ook aromaten zitten.’ Deze dieselbrandstof levert niet alleen minder fijnstof maar ook minder CO2-emissie op. Het team heeft volgens de Jong van het begin af aan gefocust op opschaling en is nu in gesprek met potentiële industriële partners.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required