Besparing leidt tot algensoep

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

‘De waterkwaliteit in Nederland is niet op orde’, zo schrijft de Adviescommissie Water op 19 mei aan minister Schultz van Haegen (I&M).

Hardnekkige problemen zijn er nog steeds met nutriënten in het water (door mestlozing), met gewasbeschermingsmiddelen en met medicijnresten. Nederland voldoet niet aan de EU Kaderrichtlijn Water en riskeert een tik op de vingers (een ‘ingebrekestelling’) door Brussel. De pak’s en het kwik die decennia geleden in de rivierbodems terecht kwamen, liggen er nog steeds in te grote hoeveelheden.

De commissie vindt het hoog tijd worden om het belang van schoon oppervlaktewater boven dat van de landbouwsector te plaatsen. Dus boeren mogen niet meer zoveel mest en bestrijdingsmiddelen in de natuur lozen. Het is tijd voor een ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’. In waterkwaliteit heeft Nederland een ‘te laag ambitieniveau’, vindt ook de OESO (de organisatie voor economische samenwerking).

Precies een week later stuurt Schultz van Haegen de ‘Staat van Ons Water 2015’ naar de Tweede Kamer. Hoera, waterbeheerders en drinkwaterbedrijven liggen op koers om in 2020 € 750 miljoen bespaard te hebben op de jaarlijkse kosten van meer dan € 7 miljard, jubelt het begeleidende persbericht. ‘Alle partijen werken er hard aan om de kosten voor de burger laag te houden. Door die inspanningen stijgen de kosten minder sterk dan we in 2011 hadden verwacht. Daar ben ik blij om’, aldus Schultz.

Dus de minister krijgt in de ene week een uitvoerig advies van een door haar ingestelde commissie met de boodschap: de waterkwaliteit is onder de maat, we doen niet genoeg om het schoon te houden. En een week daarna wrijft de minister in haar handen omdat de kosten dalen. Ja, als je niet genoeg doet, geef je ook minder uit, dat is dus logisch.

De minister is ook heel ingenomen met de ‘vernieuwende wijze’ waarop de voortgang (!) in waterbeleid wordt gepresenteerd: via de website staatvanonswater.nl, ‘met aansprekende infographics en voorbeeldprojecten’. Daar kun je onder meer lezen dat meststoffen (nutriënten) belangrijk zijn voor de groei van planten. ‘Zij zitten in de mest die in de landbouw wordt gebruikt, maar komen ook bij incidentele riooloverstorten in het oppervlaktewater terecht.’ Ja, mest is belangrijk voor de groei van verstikkende algensoep in sloten, inderdaad. En hoezo ‘die in de landbouw wordt gebruikt’? Het wordt uiteindelijk gewoon in de natuur gekieperd.

Aanleiding om die website op te zetten, zo schrijft de minister, ‘is het advies van de OESO uit 2014 om transparanter te zijn in de verantwoording van het waterbeleid. Ook signaleerde de OESO in Nederland een groot gebrek aan waterbewustzijn.’

Welnu, in het kader van ‘transparant’, ‘verantwoording’ en ‘waterbewust’ is een link op die vernieuwende website naar http://www.adviescommissiewater.nl/wel op zijn plaats.

Benno Boeters is freelance medewerker van TW.

Lees ook

Nieuwsbrief