Baggerslib als bouwmateriaal

Leestijd: < 1 minuten

Indra Waardenburg

Bouwen met bagger.

Dat is wat ing. Eldert Besseling en ir. Hugo Ekkelenkamp van het onderzoek- en adviesbureau NETICS voor ogen hebben met de GEOWALL, een paneel van baggerslib dat rottende beschoeiing moet kunnen vervangen. Door gebruik te maken van mobiele productieapparatuur wil het adviesbureau de panelen ter plekke fabriceren om zo dure transportkosten tegen te gaan.

Het tweetal is al een aantal jaren betrokken bij verschillende waterbouwprojecten waarbij zij baggerslib als basismateriaal inzetten. ‘Hiervoor moet het slib eerst ontwaterd worden, wat normaal gesproken bij opslag in depots zo’n anderhalf jaar kan duren’, zegt Besseling. ‘Wij maken gebruik van een waterdoorlatend doek, een zogenaamde geotextiele tube, waardoor de baggerspecie binnen enkele dagen ontwaterd is.’ Met behulp van een door TNO ontwikkelde droogtechnologie, waarbij natuurvriendelijk zeolietpoeder aan het slib wordt toegevoegd, kan deze ontwateringtijd nog verder worden teruggebracht. Als zeoliet – een aluminosilicaat uit de bodem – in aanraking komt met water, komt er warmte vrij, waardoor er vocht verdampt. Daarnaast versterkt het de structuur van andere elementen in het slib, zoals kalk.

De GEOWALL wordt momenteel op pilotschaal getest. NETICS maakt hierbij gebruik van 40 m sloot op het proefterrein Flood Proof Holland in Delft. ‘Daarnaast werken we met TNO aan een rekenmodel om de receptuur af te stemmen op het baggerslib’, aldus Ekkelenkamp. Naast het vervangen van beschoeiingen ziet NETICS ook mogelijkheden om met baggerslib tijdelijke waterkeringen te ontwikkelen. Besseling: ‘Onze panelen zijn gemaakt van lokale grondstoffen. In tegenstelling tot zandzakken kunnen deze na gebruik gewoon afgegraven worden.’

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: