Bachelor College legt TU/e geen windeieren

Leestijd: 2 minuten

Indra Waardenburg

Het lijkt er voorlopig op dat de TU/e zijn doel – meer ingenieurs opleiden – bereikt met het invoeren van het Bachelor College: voor het nieuwe studiejaar hebben zich bijna veertien procent meer studenten aangemeld dan vorig jaar (1.308 tegenover 1.152 eerstejaars). Het betreft het aantal aanmeldingen op vrijdag 31 augustus.

Opvallend is de stijging bij de eerstejaars meisjes. Waren dat er vorig jaar 198, nu hebben 304 meisjes zich aangemeld voor een studie aan de Eindhovense universiteit: een stijging van vijftig procent.

‘We hopen dat dit zich doorzet. Als de vrouwen niet komen, blijven we een tekort hebben aan ingenieurs’, aldus dr.ir. Lex Lemmens, decaan van het Bachelor College. Volgens Lemmens ligt de spectaculaire stijging echter niet aan de invoering van het Bachelor College, maar aan het nieuwe aanbod van majors zoals psychology & technology. ‘We hebben een manier gevonden om vrouwen aan te spreken’, aldus Lemmens.

De Universiteit Twente heeft te maken met een lichte daling van bijna zes procent ten opzichte van vorig jaar (2.053 tegenover 2.173 eerstejaars, peildatum 27 augustus). Het percentage vrouwen stijgt iets; vorig jaar was 39 procent van de eerstejaarsstudenten vrouw, nu is dat 41 procent. Kort gezegd verandert er tot nu toe weinig voor de Twentse universiteit. De invoering van het nieuwe Twentse onderwijsmodel (modulair onderwijs, zie TW 10) in september 2013 zal hier wellicht wel verandering in brengen.

De TU Delft, die voorlopig nog geen plannen heeft om het bacheloronderwijs te herzien, ziet geen grote verschillen. ‘Het aantal aanmeldingen wijkt niet echt af van vorig jaar, toen er zich 2.630 bachelorstudenten inschreven’, vertelt Ted Barendse, directie Onderwijs & Studentenzaken.

Ook het percentage vrouwen is vergelijkbaar met vorig jaar (24,5 procent). Wel merkt Barendse op dat sinds voor de studies bouwkunde en industrieel ontwerpen – populaire technische studies onder vrouwen – numerus fixus geldt, het aantal studenten bij deze studies is afgenomen. Dat het percentage vrouwen onder de eerstejaars gelijk blijft, vindt hij dan ook opmerkelijk.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: