Arcadis maakt Driebergen-Zeist moderner, mooier en veiliger

Leestijd: 2 minuten

Bart Stam

Station Driebergen-Zeist en omgeving ondergaan sinds 2016 een ware metamorfose die in 2020 is afgerond. Arcadis is verantwoordelijk voor de architectuur, het integraal (referentie)ontwerp, de engineering van de railbeveiliging en de toetsing van de ontwerprealisatie.

Op een ietwat kille vrijdagmiddag geven ir. Luc Veeger en ing. Remco van der Wal van Arcadis een uitgebreide rondleiding op en rondom treinstation Driebergen-Zeist. Vanaf de tijdelijke traverse kunnen we alle werkzaamheden goed zien.

Met een aanneemsom van circa € 90 miljoen gaat het om een van de grootste infrastructuurprojecten van ons land. ‘Onze opdrachtgever ProRail en hoofdaannemer BAM bouwen hier niet alleen een modern, veilig en duurzaam station’, zegt Veeger. ‘Het gaat ook om de inpassing op het wegennet, de fiets- en wandelpaden, het busstation en natuurlijk de prachtige landgoederen, zoals de Reehorst en Beerschoten-Willinkshof. Vandaar dat wij liever spreken over Stationslandgoed Driebergen-Zeist.’

Remco van der Wal: ‘Ook hier geldt: de winkel moet openblijven tijdens de verbouwing. Niet alleen treinen en reizigers, maar ook het overige verkeer en de omwonenden mogen weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden.’ Dat zijn momenteel de bouw van een nieuw, modern stationsplein onder de perrons, de verbreiding van de provinciale weg N 225 (Hoofdstraat) van twee naar vier rijstroken plus busbaan en verhoogd fietspad, de uitbreiding van drie naar vier sporen, de bouw van een ondergrondse fietsenstalling en een nieuwe fietsbrug over de N 225.

 

Arcadis is sinds 2005 betrokken bij de herontwikkeling. Veeger: ‘Wij hebben eerst alle varianten onderzocht, waarbij het scheiden van de verkeersstromen het uitgangspunt was. Het oude station was al decennia niet meer berekend op het groeiend aantal treinreizigers, auto’s, bussen en fietsers. Het was voor voetgangers en fietsers omslachtig – en ook gevaarlijk – om het station te bereiken. Bovendien was de spoorwegovergang overdag gemiddeld 25 minuten per uur dicht vanwege het intensieve treinverkeer.’ Uiteindelijk kwam in 2010 de verdiepte aanleg van de Hoofdstraat onder het spoor als voorkeursvariant uit de bus. Daarna ging Arcadis aan de slag met het voorlopig ontwerp, het referentieontwerp en het opstellen van de contracten. Vier jaar later won BAM de aanbesteding. Veeger: ‘Dat de voorbereiding lang heeft geduurd komt vooral door het grote aantal betrokken partijen. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, de provincie Utrecht, de Bestuursregio, NS, ProRail, het ministerie van IenW en natuurlijk de diverse landgoederen.’ In 2017 startten de bouwwerkzaamheden van het hoofdcontract.

 

Spoordek inschuiven

Sindsdien hebben ProRail, Arcadis en BAM niet stilgezeten. Het nieuwe busstation aan de noordzijde is inmiddels klaar, net als de nieuwe parkeergarage met zonnepanelen op het dak. Het spectaculairst was echter in augustus 2018 het inschuiven van het eerste spoordek van 140 m lang en 3.300 ton zwaar over de Hoofdweg. Van der Wal: ‘Deze betonplaat is in één geheel naast het spoor gebouwd en met een 150 m lange schuifbaan op zijn plaats gelegd. Een Europese primeur met dit gewicht en deze afmetingen!’ De hoofdaannemer gebruikte speciale staalstrengen om het brugdek op spanning te brengen. Het inschuiven geschiedde gelijktijdig met het verdiepen van de Hoofdweg. Later dit jaar moet het tweede brugdek van 130 m worden geplaatst.

Denk niet dat Arcadis sinds de bouwstart rustig achterover kan leunen. Van der Wal: ‘Tot na de ingebruikname van het station blijven wij volop betrokken bij het project. Denk aan kwaliteitsbeheer, toetsing en controle van werkzaamheden, het omgevingsmanagement en het testen van de railbeveiliging. Hoe zit het bijvoorbeeld met de trillingen tijdens de bouw, de grondwaterstand en het planten van de bomen op het landgoed? Wij blijven tot met het eind betrokken bij dit mooie, maar ook complexe project!’

 

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required