Algenscherm in nieuwe proeftuin voor zuiveringstechnieken

Leestijd: 2 minuten

Thomas van de Sandt

Begin april verrichte Wubbo Ockels de officiële opening van de nieuwe demonstratiesite op de rioolwaterzuivering in Leeuwarden. Tegelijkertijd ging de tweede proef op deze locatie – een nazuivering met algen – van start.

De nieuwe proeftuin voor zuiveringstechnieken is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en onderzoeksinstituut Wetsus. Op de rwzi Leeuwarden is ruimte gemaakt voor demo-installaties, die daar kunnen draaien op echt afvalwater en buiten de gecontroleerde omgeving van het lab. Dit moet de ontwikkeling van innovatieve technieken in de waterzuivering versnellen.

 

Tegelijk met de officiële opening van de demosite, ging ook de tweede proef op deze locatie van start. Het gaat om een nabehandeling van water dat uit de rwzi komt en dus normaal direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Onderzoekster Nadine Boelee, verbonden aan Wetsus en de Wageningen Universiteit, onderzoekt hoe de concentratie stikstof en fosfor in dit water met behulp van algen is terug te dringen. ‘Te hoge concentraties stikstof en fosfor stimuleren algengroei in het oppervlaktewater. Daarom willen we onder de MTR-waarden (maximaal toelaatbaar risiconiveau) blijven.’ Voor stikstof ligt deze waarde op 2,2 mg/l en voor fosfor op 0,15 mg/l.

 

In de installatie stroomt het water langs een rechtopstaande plastic scherm, waarop een biofilm van algen zit. Het scherm is vijf meter lang en twee meter hoog en de installatie verwerkt 160 liter water per uur. Aangezien de algen vastzitten in een biofilm, komen ze niet in de waterstroom terecht, waardoor een uitgebreide scheidingsstap overbodig is.

 

Verdund licht

Boelee denkt dat vooral het licht en de temperatuur een belangrijke rol spelen bij de efficiëntie van de zuivering. Waarom staat het scherm dan verticaal en niet horizontaal om zo het meeste zonlicht op te vangen? ‘Het blijkt dat de algen meer gebaat zijn bij verdund licht, dan bij de zon er vol op’, aldus de onderzoekster.

 

Na verloop van tijd worden de algen van het scherm afgeschraapt (geoogst, zoals Boelee het noemt). ‘Het idee is om de algen na het oogsten te hergebruiken. Wij gaan ze analyseren op de hoeveelheid koolstof, stikstof en fosfor, om te kijken of ze bijvoorbeeld geschikt zijn als meststof. Daarvoor is het echter ook van belang dat er niet te veel zware metalen in zitten.’

 

Naast de algenproef, draait er nog een installatie op de demosite. Daar beproeven Brightwork uit Sneek en BWA uit Purmerend de combinatie van een fijnzeeftechniek en een biologische zuivering op ongezuiverd afvalwater.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: