Algen nog steeds vooral een belofte

Leestijd: 2 minuten

Rijkert Knoppers

Algen groeien snel, ze produceren vijftien keer meer plantaardige olie per hectare dan andere gewassen.

Maar het produceren van biobrandstoffen met algen staat nog in de kinderschoenen, bleek tijdens het 4e International Algae Congress. Een van de vragen is nog of een open of gesloten systeem het beste is.

 

Bij Hutt Lagoon, een zoutmeer ten noorden van de monding van de Hutt rivier in West Australië, bevindt zich de grootste commerciële microalgenfabriek ter wereld. ‘De productie ligt op zestig ton per hectare per jaar’, aldus prof. dr. Peer Schenk van de Australische University of Queensland. ‘Meer dan veertig procent daarvan dient voor het maken van bio-olie. De algen binden per hectare 108 ton koolstofdioxide per jaar.’

 

Schenk was een van de sprekers op het vierde International Algae Congress, begin december in Amsterdam. De installatie van Hutt Lagoon neemt een oppervlakte van 520 hectare in beslag. Het gaat hierbij om een open vijver productiesysteem, waarbij algen via fotosynthese koolstofdioxide en zonlicht omzetten in een energiedragende olie, waarvan onder meer biodiesel te maken valt. In tegenstelling tot de gesloten fotobioreactoren, een andere veel gebruikte techniek om algen te produceren, valt het gebruik van open vijvers veel goedkoper uit. Een nadeel is dat dit systeem gevoeliger is voor besmetting.

 

Dat laatste punt is maar heel betrekkelijk, stelde Gabriel de Scheemaker, directeur van het Amerikaanse Cellana, een joint venture tussen Shell en HR BioPetroleum: ‘Als je vervuiling in je vijver hebt, daalt je productie’, zegt hij. ‘In een gesloten systeem komt inderdaad minder vaak vervuiling voor, maar als dat gebeurt heb je een groot probleem, omdat je de gehele fotobioreactor stil moet leggen, die dan geen algen meer kan leveren aan de open vijvers.’

 

Zeewater

Cellana heeft een proefinstallatie van 2,5 hectare gebouwd op een terrein van 6 hectare in Kona op Hawai. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de oogst van algenolie en de proteïne per vierkante meter per dag en het verlagen van de kosten van de gehele productieketen. De installatie bestaat uit een combinatie van open vijvers met zeewater en fotobioreactoren. ‘Dit jaar hebben we een gedetailleerd technisch ontwerp gemaakt van een fabriek van duizend hectare voor de productie van één miljoen ton algen per maand’, aldus De Scheemaker. De keuze is hierbij gevallen op het gebruik van zeewater zodat er geen schaars drinkwater nodig is.

 

Het bedrijf CleanAlgae uit Gran Canaria, een dochteronderneming van het in Weesp gevestigde Feyecon, bouwt momenteel een open vijver systeem van 2.500 vierkante meter bij de waterzuiveringsinstallatie in ’s Hertogenbosch. De helft hiervan is al in werking.

 

Toetreding zonlicht

‘We hebben een aantal technieken ontwikkeld om de productie van open vijvers te verbeteren’, aldus Steve Elmore van CleanAlgae. ‘Een daarvan is de LEF, de Light Enhancement Factor, waarmee we dankzij verbeterde toetreding van zonlicht een maximale hoeveelheid biomassa per hectare kunnen produceren.’ Het systeem richt zich op een grotere toetreding van het zonlicht, vooral in het diepe gedeelte van de vijvers. De productie zou met een factor twee kunnen toenemen, en de mogelijke vervuiling, zoals die in open systemen regelmatig voorkomt, zou afnemen.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required